Operační program ESPON 2013

Evropská monitorovací síť pro územní rozvoj a soudržnost - Jde o výzkumný program zaměřený na podporu výzkumu v oblasti územního plánování a regionálního rozvoje na celoevropské, národní i regionální úrovni.

OP ESPON podporuje výzkum v oblasti územního plánování a regionálního rozvoje. Cílem programu je zajišťovat a poskytovat informace, podklady, analýzy, scénáře, mapy, databáze, indikátory atp. Výstupy by měly odhalovat územní kapitál a potenciál pro rozvoj regionů a větších území, a přispívat tak k evropské konkurenceschopnosti, atraktivitě, územní spolupráci a udržitelnému a vyváženému rozvoji.

Program umožňuje výměnu výsledků a zkušeností a vytváří dosud chybějící informační bázi pro politiky, vědce i praktické odborníky na všech úrovních – evropské, národní, regionální i místní. V rámci programu  je zajištěn také cílený výzkum na objednávku národních a regionálních orgánů.

Novinky

28.11.2014: Byly aktualizovány Pokyny pro české partnery ke kontrole 1. stupně pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce CENTRAL EUROPE, INTERREG IVC a ESPON 2013. Tyto dokumenty byly vyvěšeny na webu CRR s účinností ...

22.04.2014: Sekretariát operačního programu ESPON hledá do svého mezinárodního týmu 2 stážisty z řad akademiků. Konečný termín pro přihlášení je 11. května 2014.

10.01.2014: Sekretariát programu ESPON, tzv. Koordinační jednotka sídlící v Lucembursku hledá do svého mezinárodního týmu 2 stážisty z řad akademiků. Termín pro přihlašování je 26. ledna 2014.

18.09.2013: Rádi bychom Vám představili nově vydanou publikaci s názvem "Projekty programu ESPON"

20.08.2013: Tato výzva je realizována za účelem nalézt poskytovatele služeb

Úvodní strana

Základní informace

Web OP

Oficiální stránky programu ESPON 2013

Žadatelé o podporu

Veřejné, veřejnoprávní a soukromé subjekty

Řídící orgán

Lucemburské Ministerstvo udržitelného rozvoje a infrastruktury

Kontaktní místo v ČR

Národní kontaktní místo ESPON
Ústav územního rozvoje
Jakubské náměstí 3, PO BOX 234
601 00 Brno

Akce a výzvy

  •  Akce (seminář, konference)
  •  Výzva
  •  Konec výzvy
  •  Více záznamů

Nové události

  • Zadanému kritériu neodpovídají žádné výsledky