Jste zde: Úvodní strana > Novinky > 2. zasedání Monitorovacího výboru ...

2. zasedání Monitorovacího výboru Integrovaného regionálního operačního programu

14.09.2015: Dne 10. září 2015 se v Klášteře minoritů sv. Jakuba v Praze uskutečnilo 2. zasedání Monitorovacího výboru Integrovaného regionálního operačního programu a jeho platformy.
Hlavním cílem zasedání bylo schválení specifických kritérií přijatelnosti a kritérií věcného hodncení následujících specifických cílů (SC) Integrovaného regionálního operačního programu:
 
SC 1.3: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof
SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi, aktivita: Deinstitucionalizace sociální péče za účelem sociálního začleňování        
SC 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
SC 2.3: Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví, aktivita: Zvýšení kvality vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie
SC 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, aktivita: Podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol
SC 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, aktivita: Revitalizace vybraných památek, aktivita: Zefektivnění ochrany a využívání knihovních fondů a jejich zpřístupnění (knihovny)
SC 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT
SC 4.2: Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS
SC 5.1: Zajištění kvalitního řízení a implementace programu
 
Rovněž byl projednán aktualizovaný harmonogram výzev pro rok 2015 a harmonogram výzev pro rok 2016, které jsou k dispozici na odkazu Harmonogram výzev