Jste zde: Úvodní strana > Novinky > 9. výzva IROP - Metodický pokyn Zadání ...

9. výzva IROP - Metodický pokyn Zadání územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností

22.02.2016: Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování, připravilo ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, odborem obecné ochrany přírody a krajiny, metodický pokyn k zadání územních studií zaměřených na řešení krajiny, spolufinancovaných ze specifického cíle 3.3 Integrovaného regionálního operačního programu – 9. výzva IROP „Územní studie“.
Územní studii krajiny pořizuje úřad územního plánování pro celý správní obvod obce s rozšířenou působností. Územní studie řeší krajinu podrobně ve všech souvislostech, a to i ve vazbě na zelenou infrastrukturu, protipovodňovou ochranu, Adaptační strategii EU a Evropskou úmluvu o krajině. Na pořízení tohoto dokumentu lze získat dotaci ve výši 90 % celkových způsobilých výdajů (85 % z Evropské unie a 5 % ze státního rozpočtu).
 
Metodický pokyn naleznete     zde [PDF, 453.35KB]