Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Aktualizace 20. výzvy IROP "Nízkoemisní ...

Aktualizace 20. výzvy IROP "Nízkoemisní a bezemisní vozidla"

06.02.2017: Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci specifických pravidel a textu 20. výzvy IROP. Dále uveřejňuje přehled stavu žádostí o podporu ve 20. výzvě
ŘO IROP oznamuje, že dne 6. února 2017 došlo k navýšení alokace 20. výzvy IROP „Nízkoemisní a bezemisní vozidla“. V souvislosti s tímto krokem došlo ke změně textu výzvy č. 20 a k vydání aktualizace Specifických pravidel pro žadatele a příjemce s platností od 6. února 2017.
Alokace 20. výzvy byla navýšena o více než 595 mil. Kč z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále také EFRR). Důvodem navýšení alokace je dohodnocení všech předložených žádostí o podporu, z nichž 35 projektů s celkovou výší podpory přibližně 3 423 mil. Kč z EFRR splnilo podmínky věcného hodnocení. Původní alokace výzvy činila 1 147,5 mil. Kč z EFRR. Řídicí orgán IROP využívá možnosti navýšit výzvu z volných prostředků alokace specifického cíle 1.2 "Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy". Navýšení alokace výzvy umožní uspokojit větší počet žadatelů, jejichž zájem ve 20. výzvě zaměřené na podporu nákupu CNG autobusů, elektrobusů či trolejbusů pro veřejnou dopravu byl enormní. Ve 20. výzvě IROP bylo předloženo celkem 37 žádostí o podporu za více než 3 609 mil. Kč z EFRR.
Přehled stavu žádostí o podporu ve 20. výzvě IROP k 6. 2. 2017, seřazených v konečném pořadí dle výsledku věcného hodnocení a času podání žádosti o podporu, naleznete     zde [PDF, 337.08KB].