Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Aktualizace výzvy IROP č. 40 "Vybrané ...

Aktualizace výzvy IROP č. 40 "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - integrované projekty IPRÚ"

04.10.2017: Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 4. října 2017 došlo k vydání aktualizací textu výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce u výzvy č. 40 „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - integrované projekty IPRÚ".
Hlavními důvody revize je posunutí data ukončení příjmu žádosti o podporu na 31. 12. 2019, úprava platnosti výzev integrovaného nástroje IPRÚ ve vazbě na platnost revize Specifických pravidel a upřesnění metodiky v souvislosti s dotazy žadatelů. Detailní přehled všech změn ve výzvě č. 40 IROP a Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce je uveden na začátku obou revidovaných dokumentů zde.