Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Aktualizace výzvy IROP č. 59 ...

Aktualizace výzvy IROP č. 59 "Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - integrované projekty IPRÚ"

04.10.2017: Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 4. 10. 2017 byla vydána aktualizace textu výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce u výzvy č. 59 „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání – integrované projekty IPRÚ“.
Předmětem revize jsou především následující úpravy: změna termínu pro ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ na 31. 12. 2019; záložka Veřejné zakázky v MS2014+ byla přesunuta do samostatného modulu. Vše vysvětleno v příloze P1 „Postup pro podání Žádosti o podporu v MS2014+“; aktualizace a upřesnění sankcí v oblasti indikátorů ve vzoru Podmínek a Krácení peněžních prostředků.Detailní přehled změn je uveden na začátku revidovaných dokumentů zde.