Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Aktualizace výzvy IROP č. 6 "Zlepšení ...

Aktualizace výzvy IROP č. 6 "Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS"

24.10.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP aktualizovalo Specifická pravidla pro výzvu č. 6 „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS“ IROP ze specifického cíle 4.2 „Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností místních akčních skupin“.
Důvodem aktualizace jsou změny v navazující dokumentaci a doplnění způsobilých výdajů ve prospěch žadatelů. Podrobnosti jsou uvedeny ve Specifických pravidlech.

Více informací naleznete na stránkách výzvy.