Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Aktualizace výzvy IROP č. 71 ...

Aktualizace výzvy IROP č. 71 „Deinstitucionalizace psychiatrické péče - integrované projekty CLLD"

22.11.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 22. listopadu 2017 byla vydána revize 1.1 výzvy č. 71 „Deinstitucionalizace psychiatrické péče - integrované projekty CLLD".

Hlavním důvodem k revizi Specifických pravidel pro žadatele a příjemce jsou úpravy kritérií pro závěrečné ověření způsobilosti projektů CLLD v SC 4.1 u sady kritérií společných pro všechny aktivity a u sady kritérií zaměřené na SC 2.3 IROP. Dále dochází ve Specifických pravidlech k úpravě platnosti výzvy CLLD ve vazbě na ostatní výzvy Řídicího orgánu IROP k integrovaným nástrojům a k aktualizaci některých příloh k žádosti o podporu. Upřesnění sankcí k monitorovacím indikátorům se promítlo do změn v přílohách Specifických pravidel ve vzoru Podmínek.

V textu výzvy dochází ke změně data ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ k 31. 12. 2019.

Přehled změn je uveden na začátku textu výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce.

Veškerou dokumentaci k výzvě č. 71 naleznete zde.