Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Aktualizace výzvy IROP č. 76 „Muzea II."

Aktualizace výzvy IROP č. 76 „Muzea II."

04.09.2017: ŘO IROP oznamuje, že dne 4. září 2017 zveřejnil aktualizaci 76. výzvy IROP „Muzea II.“. Revize se týká textu 76. výzvy, kde jsou upřesněni způsobilí žadatelé – muzea a zřizovatelé muzeí.

Předmětem revize Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je doplnění možnosti smlouvy o smlouvě budoucí u povinné přílohy č. 5 Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu. Přehled všech změn je uveden na začátku Specifických pravidel pro žadatele a příjemce. Změny nemají dopad na přílohy Specifických pravidel.

Žádosti o podporu v 76. výzvě je možné podávat od 27. 9. 2017 od 14:00 hod. do 31. 1. 2018 do 14:00 hod. Formulář žádosti o podporu v MS2014+ je zpřístupněn od ode dneška, tj. 4. září od 14:00 hod.