Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Aktualizace výzvy č. 1 „Vybrané úseky ...

Aktualizace výzvy č. 1 „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy“.

21.09.2015: ŘO IROP oznamuje, že od 21. 9. 2015 byl aktualizován text výzvy č. 1 „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy“, a dále vydává aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce k 1. výzvě.
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje s platností od 21. 9. 2015 změny v 1. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ve specifickém cíli 1.1, nazvané „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy“. Na základě sdělení Ministerstva financí ČR došlo k upřesnění výše podpory ze státního rozpočtu a povinných příloh žádosti pro organizace zakládané kraji jako žadatele/příjemce podpory.
 
Řídicí orgán IROP zároveň vydává aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce k 1. výzvě. Kromě upřesnění Pravidel na základě sdělení Ministerstva financí ČR došlo také k upřesnění nebo doplnění některých pasáží Pravidel na základě seminářů a konzultací se žadateli. Provedené změny jsou popsány v přehledu v úvodní části Pravidel. Úpravami jsou dotčeny zejména kapitoly 2.1 vyhlášení výzvy a podání žádostí o podporu, 2.4 Povinné přílohy k žádosti a 2.6 Způsobilé výdaje. Aktualizovány byly také přílohy Pravidel č. 1 - 6. 

Více informací naleznete zde.