Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Aktualizace výzvy č. 10 - „Kybernetická ...

Aktualizace výzvy č. 10 - „Kybernetická bezpečnost“

14.01.2016: Řídicí orgán IROP oznamuje, že od 14. ledna 2016 byl aktualizován text výzvy č. 10 „Kybernetická bezpečnost“, a dále vydává aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a jejich příloh k výzvě č. 10.
Důvodem aktualizace textu výzvy, specifických pravidel a jejich příloh je mimo jiné zpřesnění definice oprávněných žadatelů, doplnění osnovy studie proveditelnosti, doplnění příkladů hlavních podporovaných aktivit, příkladů vedlejších podporovaných aktivit, doplnění nových příloh žádosti, které se dokládají, pokud je to pro daný projekt relevantní (č. 13 - Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, č. 14 - Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby, č. 15 - Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu, č. 16 – Položkový rozpočet stavby), doplnění nové povinné přílohy (č. 17 – Čestné prohlášení o spravování KII/VIS) a upřesnění způsobilých výdajů.  

Více informací naleznete zde.