Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Aktualizace výzvy č. 11 "Sociální ...

Aktualizace výzvy č. 11 "Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality" a č. 12 "Sociální podnikání"

19.01.2016: ŘO IROP oznamuje, že od 19. 1. 2016 byla aktualizována Specifická pravidla pro žadatele a příjemce a jejich přílohy k výzvě č. 11 "Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality" č. 12 „Sociální podnikání“.
Důvodem aktualizace specifických pravidel a jejich příloh je zpřesnění pravidel v reakci na semináře IROP a dotazy z řad žadatelů a příjemců. Mimo jiné jde konkrétně o zpřesnění definice podporovaných aktivit, kritéria přijatelnosti v tom, co lze podpořit, doplnění smlouvy o smlouvě budoucí a doby platnosti výpisu z katastru, informace o propojenosti osob a o doplnění v Přílohách: postupy pro podání žádosti, osnovy podnikatelského plánu, Podmínek RoD a Monitorovacích listů. Podrobněji v Přehledu změn na straně 4 Specifických pravidel. Více informací k aktualizaci výzvy č. 11 naleznete zde a výzvy č. 12 zde.