Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Aktualizace výzvy č. 5 - „Vysoce ...

Aktualizace výzvy č. 5 - „Vysoce specializovaná péče v oblasti onkogynekologie a perinatologie“

02.11.2015: ŘO IROP oznamuje, že od 2. 11. 2015. byl aktualizován text výzvy č. 5 „Vysoce specializovaná péče v oblasti onkogynekologie a perinatologie“, a dále vydává aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce k výzvě č. 5. Příjem žádostí do výzvy č. 5 je zahájen k 2. 11. 2015 od 15:00 hod.
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 2. 11. 2015 byl aktualizován text 5. výzvy IROP a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce. Důvodem aktualizace textu výzvy i Pravidel je mimo jiné navýšení alokace výzvy, navýšení maximální výše celkových způsobilých výdajů u onkogynekologie na 60 mil. Kč, úprava podporovaných aktivit, změna struktury financování apod. Do Pravidel byla doplněna nová povinná příloha Pověřovací akt a rovněž byly aktualizovány přílohy 1, 3, 6 a 7.

Více informací naleznete zde