Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Aktualizace výzvy č. 50 „Udržitelná ...

Aktualizace výzvy č. 50 „Udržitelná doprava - integrované projekty ITI" v návaznosti na schválenou změnu systému schvalování integrovaných projektů v IROP

15.02.2018: Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 15. února 2018 došlo k vydání aktualizací textu výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce u výzvy č. 50 „Udržitelná doprava - integrované projekty ITI".
Hlavními důvody revize jsou úpravy textu v návaznosti na schválenou změnu systému schvalování integrovaných projektů v IROP, s tím souvisí i změna názvu jedné požadované přílohy. Dále bylo doplněno upřesnění k příloze Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility a v několika kapitolách byl text upřesněn s odkazem na Obecná pravidla. Detailní přehled všech změn ve výzvě č. 50 IROP a Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce je uveden na začátku obou revidovaných dokumentů.