Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Aktualizace výzvy č. 70 IROP „Vybrané ...

Aktualizace výzvy č. 70 IROP „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II“

16.08.2017: Řídicí orgán IROP vydává dne 16. 8. 2017 aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 70. výzvy IROP „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II“ v rámci specifického cíle 1.1 „Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T“.

Hlavním předmětem revize je upřesnění pravidel na základě konzultací se žadateli a upřesnění metodiky. Pro projekty rekonstrukcí/modernizací silnic je doplněna možnost doložit také aktualizaci diagnostického posudku k projektové dokumentaci stavby. Co se týká dalších požadavků na podporované aktivity, dochází k nahrazení nesprávně použitého pojmu „životnost“ za „návrhové období“. Metodické listy indikátorů pro rekonstruované silnice upřesňují započítávání vyvolaných investic. Dále dochází k aktualizaci příloh č. 1, 4 a 5, především v reakci na dostupnost výsledků celostátního sčítání dopravy v roce 2016 a opravu chybně uvedených krajních bodů vybraných úseků prioritní sítě na území některých krajů. Text výzvy zůstává nezměněn.

Příjem žádostí o podporu do průběžné 70. výzvy IROP  probíhá od 20. března 2017 a bude ukončen 21. prosince 2018.

Více informací k 70. výzvě IROP naleznete na tomto odkazu.