Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Ministryně Šlechtová má připraveno 235 ...

Ministryně Šlechtová má připraveno 235 milionů na regulační plány

16.09.2015: Jednou z priorit ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové je co nejrychlejší zprostředkování financí, které umožní další rozvoj regionů. Proto Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásí do konce září 2015 dalších pět výzev k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Týkají se regulačních plánů, aktivit vedoucích k úplnému elektronickému podání, vysoce specializované péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie, provozních a animačních výdajů místních akčních skupin a deinstitucionalizace sociálních služeb. Jako první bude dnes 16. září 2015 vyhlášena výzva na „Regulační plány“.
Po prvních dvou výzvách, které byly vyhlášeny v červenci 2015, bude vyhlášena dnes 16.  září 2015 výzva č. 3 „Regulační plány“ spadající pod specifický cíl 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje. Žadatelé, obce s rozšířenou působností, si mohou od dnešního dne připravovat žádosti o podporu a od 1.  října 2015 do 31.  března 2017 je mohou předkládat k hodnocení. Projekty pak budou hodnoceny průběžně podle data podání žádosti. Realizace projektů musí být dokončena nejpozději do 31. prosince 2019.
 
„Podpora bude směřovat na zpracování regulačních plánů pořizovaných z vlastního podnětu obce, které nenahrazují územní rozhodnutí. V této výzvě jsme obcím připraveni poskytnout přes 235 milionů korun,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
Pokud se třeba v zastavěném území obce nachází vojenský brownfield v podobě kasáren, jehož využití je definováno v územním plánu, regulační plán následně pomůže daleko lépe stanovit možnosti tohoto prostoru pro rozvoj obce.
 
Projekty je možné konzultovat s kontaktními pracovníky Centra pro regionální rozvoj České republiky v jednotlivých krajích. Kontakty na tyto pracovníky jsou k dispozici na stránkách www.crr.cz/cs/crr/kontakty-iop-irop/        .
    
Na adrese www.dotaceEU.cz/IROP budou dnes zveřejněna Specifická pravidla výzvy pro žadatele a příjemce. 
 
Žádosti o podporu budou přijímány v elektronické podobě v aplikaci MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz .
 
Harmonogram dalších plánovaných výzev IROP na rok 2015 je k dispozici na  webových stránkách  www.dotaceEU.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty.
 
Řídicí orgán IROP, jímž je Ministerstvo pro místní rozvoj, bude k této výzvě v říjnu 2015 organizovat semináře pro žadatele. Bližší informace budou uveřejněny na webových stránkách www.dotaceEU.cz/IROP.