Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Navýšení alokace výzvy č. 52 ...

Navýšení alokace výzvy č. 52 "Revitalizace vybraných památek II." o 1,550 mld. Kč

24.08.2017: Řídicí orgán IROP oznamuje, že ke dni 24. srpna 2017 došlo k navýšení alokace výzvy č. 52 „Revitalizace vybraných památek II.“ o 1,550 mld. Kč z prostředků Evropské unie.
Důvodem k navýšení alokace je pokrytí většího počtu úspěšných projektů a urychlení procesu schvalování úspěšných projektů. K navýšení alokace jsou použity prostředky původně rezervované v Programovém dokumentu IROP ve SC 3.1 pro integrované nástroje ITI a IPRÚ, které však nebyly zahrnuty ve schválených strategiích. Současně jsou k navýšení výzvy využity i úspory z ukončených výzev č. 13 a 21 ve specifickém cíli 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví.
 
Přehledy doporučených a podpořených projektů jsou průběžně zveřejňovány zde.