Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Newsletter IOP pod lupou - duben 2015 ...

Newsletter IOP pod lupou - duben 2015, včetně informací k IROP

27.05.2015: Řídicí orgán IOP vydal první číslo svého čtvrtletníku IOP pod lupou. Aktuálně se věnuje představení Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) jako nástupnického programu Integrovaného operačního programu (IOP) a regionálních operačních programů. Na webových stránkách IROP Vám nabízíme jeho aktuální dubnové vydání.
V dubnovém vydání čtvrtletníku jsou čtenáři seznámeni mimo jiné s aktuálním vývojem procesu schvalování IROP a se základními informacemi o programu, jako jsou například jeho východiska, zaměření a stručný popis podporovaných aktivit. Schválení programu Evropskou komisí se očekává v polovině letošního roku, proto mají žadatelé nejvyšší čas pro přípravu projektů.
 
IROP jako komplexní program bude podporovat vyvážený rozvoj území České republiky, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy s cílem zajistit konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj v obcích, městech a regionech. Je rozdělen do čtyř hlavních oblastí neboli prioritních os, do nichž bude podpora směřovat. Některé cíle, které si IROP klade, sice navazují na aktivity podporované již v IOP a regionálních operačních programech, ale podmínky a rozsah podpory nebudou vždy kopírovat podmínky z minulého programového období.
 
Zároveň v tomto čísle naleznete zajímavé články o dokončených projektech financovaných z IOP, které zlepšují kvalitu života obyvatel České republiky. 

Newsletter IOP pod lupou - duben 2015