Jste zde: Úvodní strana > Novinky > První výzva v novém roce na nízkoemisní ...

První výzva v novém roce na nízkoemisní a bezemisní vozidla k přepravě cestujících

21.01.2016: Ministerstvo pro místní rozvoj ani v novém roce nezahálí a vyhlašuje výzvu v Integrovaném regionálním operačním programu s názvem „Nízkoemisní a bezemisní vozidla“. Na projekty je připraveno přes 1,3 miliardy korun. Příjem žádostí začíná koncem tohoto měsíce.
Chceme se jednak zasadit o šetrnější využívání pohonných hmot i čistší ovzduší v našich městech a obcích. Užitek budou mít cestující využívající autobusovou dopravu i městskou hromadnou dopravu, neboť peníze mohou jít i na nákup tramvají a trolejbusů,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
Výzva nazvaná „Nízkoemisní a bezemisní vozidla“ je zaměřena na podporu projektů v následujících aktivitách: nákup silničních nízkoemisních vozidel využívajících alternativní palivo CNG nebo LNG, nákup silničních bezemisních vozidel využívajících alternativní palivo elektřinu nebo vodík a nákup drážních vozidel městské dopravy pro zajištění dopravní obslužnosti podle smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.
Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou kraje a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy, a dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.
 
Alokace této výzvy z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 1,15 mld. Kč, podíl státního rozpočtu bude maximálně 67,5 mil. Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 200 milionů Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů činí 5 milionů Kč.
 
Příjem žádostí o podporu bude zahájen 29. ledna 2016 a ukončen 29. července 2016. Realizace podpořených projektů musí být ukončena nejpozději 31. října 2018. Projektové záměry a žádosti bude možné konzultovat s kontaktními pracovníky Centra pro regionální rozvoj České republiky v jednotlivých krajích, tyto kontakty jsou k dispozici na stránkách http://www.crr.cz/cs/crr/kontakty-irop/    .

Žádosti o podporu budou předkládány v elektronické podobě v aplikaci MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz .
Harmonogram dalších plánovaných výzev IROP na rok 2016 je k dispozici na webových stránkách http://www.dotaceEU.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty
 
Více informací k výzvě naleznete zde: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-20-Nizkoemisni-a-bezemisni-vozidla
 
Řídicí orgán IROP (Ministerstvo pro místní rozvoj) ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj České republiky (dále CRR) pořádá dne 4. února 2016 seminář pro žadatele k této výzvě na Krajském úřadě Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5. Bližší informace i registrační formulář jsou zveřejněny zde.

Poté budou následovat tzv. krajské semináře z cyklu "Dotace pro obce k aktuálním výzvám IROP", které pořádá CRR ve spolupráci s Eurocentry. Detailní informace k těmto seminářům budou zveřejněny na následujícím odkazu http://www.crr.cz/cs/crr/kalendar-akci/    .