Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Seminář pro žadatele k 4. výzvě ...

Seminář pro žadatele k 4. výzvě „Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání“

29.09.2015: Dne 7. října 2015 se v Praze uskuteční seminář pro žadatele k 4. výzvě „Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání“, která byla vyhlášena dne 17. září 2015 v rámci Specifického cíle 3.2 „Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT“ Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
Řídicí orgán IROP Vás tímto zve na seminář k 4. výzvě „Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání“  v rámci Specifického cíle 3.2 „Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT“, na kterém budete detailněji seznámeni  s podporovanými aktivitami, postupem při podání žádosti o podporu, systémem hodnocení projektů či podmínkami nastavení veřejných zakázek. Budou Vám také sděleny informace o dalších plánovaných výzvách v rámci tohoto specifického cíle – Kyberbezpečnost a Elektronizace odvětví - eLegislativa, eSbírka, archivace. Více informací, program a přihlašovací formulář na seminář v Praze naleznete zde.