Jste zde: Úvodní strana > Novinky > UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE 16. výzvy IROP ...

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE 16. výzvy IROP „Energetické úspory v bytových domech"“

26.02.2016: Řídicí orgán IROP vydává revizi textu výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 16. výzvy „Energetické úspory v bytových domech“. Cílem revize je upřesnění některých požadavků (na základě e-mailových nebo telefonických dotazů a dotazů, které byly vzneseny na seminářích pořádaných Řídicím orgánem a Centrem pro regionální rozvoj České republiky) a také zjednodušení některých postupů pro podání žádosti.
Mezi nejvýznamnější změny patří:
  • změna povinnosti zpracovat v rámci CBA finanční analýzu – nově se tato povinnost týká pouze projektů, jejichž celkové způsobilé výdaje jsou větší než 5 mil. Kč
  • rozšíření možnosti podpory pořízení jednoho hlavního zdroje v bytových domech, ve kterých byly jednotlivé byty vytápěny vlastními zdroji tepla
  • doplnění způsobilých výdajů na hlavní i vedlejší podporované aktivity
  • upřesnění povinnosti provést vyregulování otopné soustavy
  • doplnění povinnosti provést průzkum trhu pro určení ceny položek, které nejsou uvedeny v jednotné cenové soustavě
Přehled změn je uveden v úvodní části změněných dokumentů – výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, které naleznete zde.