Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Ukončení hodnocení žádostí ve výzvě č. 9 ...

Ukončení hodnocení žádostí ve výzvě č. 9 IROP "Územní studie"

24.10.2017: ŘO IROP oznamuje, že v průběhu září bylo ukončeno hodnocení projektů 9. výzvy IROP, která byla zaměřena na podporu pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje zaměřenou na aktivitu územní studie v rámci území správního obvodů obcí s rozšířenou působností na území celé ČR (mimo území hl. m. Prahy).
V této výzvě bylo předloženo celkem 167 projektů v celkovém finančním objemu cca 180 mil. Kč. Objem předložených žádostí tak přesáhl alokaci výzvy (150 mil. Kč). Vzhledem k podmínkám výzvy bylo možné doporučit k financování 136 projektů za cca 150 mil. Kč a zároveň 9 projektů bylo zařazeno do skupiny náhradních projektů. Přehledný seznam projektů schválených k financování i projektů náhradních je k dispozici     zde [PDF, 398.08KB].

Další alokace pro pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje je k dispozici ve výzvě CLLD č. 45 .