Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Ukončení příjmu žádostí ve výzvě č. 49 ...

Ukončení příjmu žádostí ve výzvě č. 49 IROP pro deinstitucionalizaci sociálních služeb

07.08.2017: Dne 27. 7. 2017 byl ukončen příjem žádostí o podporu v rámci výzvy č. 49 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II. Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Ve výzvě č. 49 bylo předloženo 29 projektů v celkovém finančním objemu cca 1,09 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Objem předložených žádostí nepřesáhl alokaci výzvy, zbylá alokace činí cca 209 mil. Kč.

Aktivity výzvy č. 49 jsou zaměřeny na nákup pozemků a staveb, stavby, rekonstrukce a úpravy objektů a také na pořízení vybavení či automobilu pro poskytování terénních sociálních služeb. Mezi příjemce dotace jsou zařazeny nejen kraje či obce, ale také organizační složky státu, neziskové organizace, církve či církevní organizace. Nejčastějším žadatelem byly u výzvy č. 49 kraje.

ŘO IROP plánuje v září 2017 vyhlásit výzvu č. 77 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování III., kde je plánovaný finanční objem dotace 200 mil Kč. Více informací o této výzvě je k dispozici na webu IROP na následujícím odkazu     Harmonogram výzev 2017 k 8. 6. 2017 [MS Excel, 21.6KB].