Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Upřesňující informace k výzvě IROP č. 7 ...

Upřesňující informace k výzvě IROP č. 7 „Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování“

11.11.2015: ŘO IROP upřesňuje informaci týkající se prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu ve výzvě č. 7 „Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování“.
V případě pořízení nemovitostí, které jsou předmětem projektu (nákup budovy, bytu), kdy příjemce ještě není zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník nebo subjekt s právem hospodaření, dokládá příjemce listiny, které osvědčují jiné právo k uvedenému majetku, např. nájemní smlouvu, smlouvu o výpůjčce nebo smlouvu o smlouvě budoucí či jiný právní úkon nebo právní akt opravňující žadatele k užívání nemovitosti, který bude předmětem projektu. V případě doložení smlouvy o smlouvě budoucí musí žadatel doložit nejpozději do vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace výpis z katastru nemovitostí, kde je zapsán jako vlastník nebo jako subjekt s právem hospodaření.
 
Specifická pravidla pro žadatele pro 7. Výzvu budou revidována v průběhu týdne od 16. listopadu 2015.