Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Úspěšný seminář pro žadatele k 10. výzvě ...

Úspěšný seminář pro žadatele k 10. výzvě IROP „Kybernetická bezpečnost“

13.11.2015: Tento týden v Praze proběhl velmi úspěšný a přínosný seminář pro žadatele k 10. výzvě IROP „Kybernetická bezpečnost“.
Dne 11. listopadu 2015 uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj jako Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj České republiky (CRR) seminář pro žadatele k 10. výzvě IROP „Kybernetická bezpečnost“, která byla vyhlášena dne 21. října 2015. Tato výzva je průběžná, takže žadatelé mohou podávat své žádosti o podporu až do 30. června 2017.
 
Kapacita semináře, která činila 100 osob, byla zcela naplněna. Podle reakce účastníků byl seminář velmi úspěšný a přínosný jak pro potenciální žadatele, tak pro Řídicí orgán IROP, který získal cennou zpětnou vazbu. Kromě zástupců Řídicího orgánu IROP a CRR byli jedni z přednášejících i zástupci Národního bezpečnostního úřadu, kteří složitou problematiku kybernetické bezpečnosti a zákona o kybernetické bezpečnosti srozumitelně vysvětlili. Přednášející rovněž zodpověděli velké množství dotazů. Použité powerpointové prezentace jsou vyvěšeny zde.
 
Seminář přispěl k budoucímu velkému počtu úspěšných projektů v oblasti kybernetického zabezpečení tzv. významných informačních systémů veřejné správy a tzv. kritické informační infrastruktury, na jejichž bezproblémovém chodu často závisí lidské životy. Řídicí orgán IROP spolu s CRR budou i nadále pokračovat v organizaci těchto úspěšných seminářů pro žadatele, a to pro každou vyhlášenou výzvu. Potřebné informace i přihlašovací formuláře budou vždy s předstihem zveřejněny na webových stránkách http://dotaceeu.cz/irop.