Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Závěrečná zpráva projektu „Předběžné ...

Závěrečná zpráva projektu „Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP“

02.06.2015: Zveřejnění závěrečné zprávy projektu „Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP“. Jako nejvhodnější oblastí pro tuto specifickou formu podpory byl na základě provedené analýzy vybrán specifický cíl 2.5: Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení.
Řídicí orgán IROP tímto zveřejňuje závěrečnou zprávu projektu „Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP“. Cílem zprávy je poskytnout přehled kde a jak lze v Integrovaném regionálním operačním programu využít finanční nástroje a jaká je nejvhodnější oblast.
Analýza předběžného posouzení možností realizace investičních finančních nástrojů v IROP byla Řídícím orgánem dokončena a jako nejvhodnější pro tuto specifickou formu podpory byl na základě provedené analýzy vybrán specifický cíl 2.5: Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení. V následujícím období bude vybrán nejvhodnější postup pro nastavení formy podpory, který vychází z možností uvedených v Předběžném posouzení využití finančního nástroje v IROP.
V programovém období 2014-2020 je na oblast snižování energetické náročnosti v sektoru bydlení vyčleněná částka přesahující 16 mld. Kč. Podpora bude směřována zejména na snižování spotřeby energie zlepšením tepelných vlastností budov, zařízení pro vytápění nebo přípravu teplé vody a na přechod k šetrným, ekologický zdrojům v bytových domech na celém území ČR vyjma hl. m. Prahy.