Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Seminář pro žadatele k k 1. výzvě ...

Seminář pro žadatele k k 1. výzvě "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy" v rámci Specifického cíle 1.1 IROP - Praha 18. 8. 2015

18.08.2015: Dnes 18. srpna 2015 v Praze probíhá seminář pro žadatele k 1. výzvě "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy" v rámci Specifického cíle 1.1 "Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T" Integrovaného regionálního operačního programu.

Řídicí orgán IROP tímto zveřejňuje program semináře pro žadatele k 1. výzvě "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy" v rámci Specifického cíle 1.1 "Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T" Integrovaného regionálního operačního programu a použité prezentace.