Jste zde: Úvodní strana > Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 611
Předchozí 1 2 3 4 5 ... Následující
Stránka / 62

Kombinace podpory - oblast kultury a sociální integrace

Lze kombinovat podporu z IROP na rekonstrukci kulturní památky a IROP Deinstitucionalizace sociálních služeb?

Je možné si podat dva projekty, jeden v SC 3.1 "Kultura" a jeden v SC 2.1 "Sociální integrace", samozřejmě při dodržení všech pravidel. Ovšem hrozí riziko dvojího financování, kterému je nutné se vyhnout.

Odpověď ze dne 28. ledna 2016

Seznam/výčet stanovených průměrných cen

Kde nalezneme seznam/výčet stanovených průměrných cen IROP k výpočtu cen za jednotku monitorovacího indikátoru?

Seznam/výčet stanovených průměrných cen Řídicí orgán IROP pro individuální projekty nezpracovává a tudíž ani nezveřejňuje.

Odpověď ze dne 8. ledna 2016

Semináře pro žadatele - prezentace

Kde jsou na webu IROP uloženy prezentace ze seminářů pro žadatele k výzvám v Integrovaném regionálním operačním programu?

Prezentace ze seminářů jsou  zveřejňovány na webu www.dotaceEU.cz/IROP jsou ukládány zde. Také si je lze stáhnout na stránce s přihlašovacím formulářem na seminář v kalendáři akcí, tedy například na  http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Kalendar-akci/Seminar-k-16-vyzve-v-IROP-Energeticke-uspory-v-bytovych-domech.

Odpověď ze dne 7. ledna 2015

Semináře pro žadatele

Jakým systémem jsou organizovány semináře pro žadatele k výzvám v Integrovaném regionálním operačním programu?

Semináře ke každé výzvě organizuje Řídicí orgán IROP  ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj České republiky (dále CRR). Po těchto seminářích CRR spolu s Eurocentry pořádá krajské semináře k IROP, týkající se aktuálně vyhlášených výzev. Vice informací naleznete v Kalendář akcí  a http://www.crr.cz/cs/crr/kalendar-akci/    .

Odpověď ze dne 17. prosince 2015

Výsledky procesu hodnocení projektu

Počítá se u IROP s možností konzultací výsledků procesu hodnocení projektu (ať už pozitivní, či negativní)? Bude zřízen institut odvolání se?

Řídicí orgán IROP zřídí přezkumnou komisi, která na základě podnětu žadatele přezkoumá výsledky hodnocení žádosti o dotaci. Podrobnosti jsou uvedené v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce. Na webu www. dotaceEU.cz/IROP je k dispozici formulář Jednotný formulář pro vyřizování žádosti o přezkum rozhodnutí.

Odpověď ze dne 18. prosince 2015

Harmonogram výzev 2016

Je již k dispozici harmonogram výzev IROP pro rok 2016?

Ano, najdete ho zde.

Odpověď ze dne 12. listopadu 2015

Místo poboček CRR

Kde budou pobočky CRR?

Pobočky CRR pro IROP jsou ve všech krajských městech, více informací k tomu, kde se nacházejí, kdy se přesunou do nových prostor apod., naleznete zde http://www.crr.cz/cs/crr/kontakty-irop/    .

Odpověď ze dne 12. listopadu 2015

Městské obvody jako žadatel

Mezi možnými žadateli některých specifických cílů IROP jsou obce. Jak je to s městskými obvody? Mohou žádat samostatně, nebo musí pod hlavičkou magistrátu?

Městské obvody statutárního města mohou žádat o poskytnutí dotace z IROP a uzavírat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace, pokud mají k tomuto statutárním městem svěřenou pravomoc.

Odpověď ze dne 10. listopadu 2015

Metodika - způsobilé výdaje projektu

Je možné zaslat metodiku ze které se vychází při přípravě způsobilých výdajů projektů v IROP?

Posílám odkaz na Metodiku, uvedenou na stránkách Národního orgánu pro koordinaci MMR -     Metodický pokyn pro způsobilost výdajů a jejich vykazování v programovém období 2014-2020_verze 4 [PDF, 675KB].

Odpověď ze dne 5. října 2015

Loga IROP a pravidla publicity

Pro potřeby vypsání veřejné zakázky na projekt, který je součástí IPRÚ, bychom potřebovali na dokumenty umístit loga. Na stránkách MMR jsem loga ke stažení nenašel. Můžete mi poradit - existují oficiální loga ke stažení?

Loga IROP a pravidla publicity jsou  uvedena v obecné části Pravidel pro žadatele a příjemce. Na webu IROP jsou uvedena na následujícím odkazu http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Zadatel-a-prijemce/Uzitecne-sablony V IROP není povinné, aby byla loga uvedena na zadávací dokumentaci.

Odpověď ze dne 30. září 2015

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 611
Předchozí 1 2 3 4 5 ... Následující
Stránka / 62

Opište text z obrázku:


V případě potřeby nás můžete kontaktovat také na irop@mmr.cz.