Jste zde: Úvodní strana > Otázky a odpovědi > eGovernment

Otázky a odpovědi

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

eGovernment

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 29

Výzva č. 28 - platební terminál

Je možné v rámci výzvy č. 28 pořídit na úřad platební terminál (karty, mince, bankovky)?

Cílem podpory ve výzvě č. 28  je pořízení informačního systému, kterým platební terminál není. I v případě pořízení informačního systému je platební terminál nezpůsobilý, protože je koncovým HW zařízením.

Odpověď ze dne 8. června 2016

Výzva č. 28 - dieselagregát

Je možné v rámci výzvy č. 28 pořídit Dieselgenerátor, který udrží v chodu servery a vybrané počítače po celé budově městského úřadu po modernizaci informačního systému v rámci této výzvy?

Dieselagregát je způsobilým výdajem na vedlejší aktivitu – stavební práce nezbytně nutné. Musí být napevno nainstalovaný. Musí souviset s pořízeným informačním systémem a nelze financovat prostou náhradu agregátu modernějším.

Odpověď ze dne 6. června 2016

eGovernment pro radnice

Půjde eGovernment i pro radnice?

Ano, obce budou mezi možnými příjemci. Pro obce jsou vhodné především výzva č. 28 IROP - "Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II", dále pak rovněž výzvy č. 26 "eGovernment" a č. 4 "Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání".

Odpověď ze dne 13. května 2016

Výzva č. 28 - hodnocení projektů

Chtěla bych se zeptat, kdy bude probíhat hodnocení projektů a rozhodování o jejich podpoře u vyhlášené 28.výzvy IROP? Termín ukončení příjmu žádostí je až do 27.12.2017. To budeme čekat na rozhodnutí o podpoře až po tomto termínu nebo budou podané žádosti kontrolovány a hodnoceny průběžně i v průběhu výzvy?

Ve Specifických pravidlech 28. výzvy se píše, že hodnocení probíhá průběžně a začíná po předložení žádosti o podporu. Orientační harmonogram administrace projektů je uvedený v kapitole 2.8 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce.

Odpověď ze dne 27. dubna 2016

Výzvy - eGovernment

Chtěla bych se zeptat, jaké výzvy byly vyhlášeny z IROP, specifický cíl 3.2 eGovernment?

V SC 3.2 eGovernment byly vyhlášeny tyto výzvy: 4. výzva - Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání dne 17.9.2015, 10. výzva - Kybernetická bezpečnost dne 21.10.2015, 17. výzva - eLegislativa, eSbírka, NDA dne 8.12.2015, 23. výzva - Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I. dne 24.2.2016, 26. výzva - eGovernment I. dne 24.3.2016, 28. výzva - Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. dne 20.4.2016.

Odpověď ze dne 23. dubna 2016

Elektronická úřední deska

Bude možné v rámci specifického cíle 3.2 eGovernment IROP podpořit zřízení elektronické úřední desky, potažmo informačních kiosků, ve kterých by byla zabudována elektronická úřední deska?

Elektronická úřední deska je způsobilým nákladem ve výzvě č. 28 - Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II., a to v případě, že je součástí projektu na zavedení elektronické spisové služby.

Odpověď ze dne 21. dubna 2016

Personální docházkový systém

Bude z IROP SC 3.2 "eGovernment" podpořitelný personální docházkový systém v nemocnici?

Personální docházkový systém spadá  do projektového okruhu č. 9 Implementačního plánu č. 3 Strategického rámce rozvoje veřejné správy, viz http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-9-elektronizace-podpurnych-procesu-pdf.aspx    . Jeho podpora tedy bude možná. Řídicí orgán IROP plánuje vyhlásit příslušnou výzvu na elektronizaci podpůrných procesů pro kraje a obce a jimi zřizované nebo zakládané organizace v 1. pololetí 2016.

Odpověď ze dne 21. dubna 2016

Výzva č. 10 - způsobilé výdaje

Jsou výdaje na konání konference, která úzce souvisí s projektem a na které budou prezentovány zkušenosti z projektu, a také s tím spojené výdaje na letenky, občerstvení a ubytování pro hostů neuznatelným výdajem?

Mezi způsobilé výdaje patří pouze povinná publicita, tj. pouze taková, kterou má příjemce povinnost realizovat z požadavků obecných a specifických pravidel. Jde zpravidla vždy o umístění trvalé informační desky, odkazuji na Specifická pravidla (kap.2.2 a 2.6) výzvy č. 10. Jakékoli výdaje na publicitu nad rámec publicity povinné, tj. včetně zmíněných konferencí, workshopů apod., jsou výdaje nezpůsobilé, příjemce si je musí hradit sám.

Odpověď ze dne 6. dubna 2016

Výzva č. 10 - projektový záměr

1) V rámci plánovaného projektu „Odhalování zranitelnosti prvků KII a VIS MSP pomocí nástrojů VM“ máme začleněnou klíčovou aktivitu „Řízení vytvoření procesů reportingu zranitelností a implementace nápravných opatření“. Tato aktivita zahrnuje návrh nových a redesign stávajících interních procesů pokrývajících životní cyklus identifikace a mitigace zranitelností. Tyto procesy zahrnují hlášení identifikovaných zranitelností na jedno centrální středisko, následnou analýzu těchto zranitelnosti, návrh mitigačních opatření, implementaci mitigačních opatření a verifikaci implementace těchto mitigačních opatření. Může tato aktivita v rámci projektu být klíčovou a tedy náklady s ní spojené jako způsobilé výdaje? 2) Je možné v rámci projektu úvodní zaškolení informatiků resortu k pořizovanému SW/HW na detekci zranitelností klasifikovat jako způsobilý výdaj? Toto úvodní školení (předpokládáme, že proběhne ze strany dodavatele SW/HW) bude nutné k tomu, aby informatici byli schopni toto řešení integrovat do stávající výpočetní infrastruktury.

ad 1) Jedná se o nezpůsobilé výdaje – návrh, design, řízení, analýzy. Z IROP lze hradit pouze tzv. technická opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti.
ad 2) Úvodní zaškolení obsluhy – způsobilé, pokud je součástí dodávky HW/SW.

Odpověď ze dne 10. března 2016

Výzva č. 10 - Magistrát hlavního města Prahy a její městské části

Měl bych dotaz k výzvě č. 10 - Kybernetická bezpečnost. Magistrát hlavního města Prahy a její městské části nemohou jako jediné subjekty veřejné správy čerpat z této výzvy na rozvoj kyberbezpečnosti?

Ano, je tomu tak, z IROP není možné podpořit více rozvinutý region, s výjimkou informačních systémů, které mají celorepublikový dopad, což u pražských orgánů veřejné moci logicky nenastává. Praha má svůj vlastní operační program  a podpora kybernetické bezpečnosti  v něm nebyla vyjednána.

Odpověď ze dne 10. března 2016

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 29

Opište text z obrázku:


V případě potřeby nás můžete kontaktovat také na irop@mmr.cz.