Jste zde: Úvodní strana > Otázky a odpovědi > eGovernment

Otázky a odpovědi

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

eGovernment

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 32

Výzva č. 28 - elektronická úřední deska

Výzvu č. 28 "Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II." bychom rádi využili k zavedení celé řady inovací, mimo jiné například chytrých formulářů, jde nám především o zlepšení a zjednodušení komunikace občan – úředník a jako jedno z vylepšení měla být i elektronická úřední deska. Jedná se nám o to, zda je nákup elektronické úřední desky podmíněn nákupem spisové služby, kterou již úřad má.

Inovace jsou v pořádku, chytré formuláře také, ale nemohou nezasahovat do úplného elektronického podání a výzvy č. 4. 
Po revizi výzvy č. 28, která vyšla na začátku září 2016, není třeba elektronickou spisovou desku vázat pouze na spisovou službu. V žádosti o podporu je třeba odůvodnit, proč je nutná ke konkrétnímu informačnímu systému, který je vždy  páteří projektu, a je třeba ho navázat na podporované aktivity. Další informace k IROP Vám poskytne Centrum pro regionální rozvoj České Republiky, které zajišťuje konzultace pro celou ČR a to dle krajské příslušnosti daného projektového záměru. Kontakty naleznete zde: http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-irop/    

Odpověď ze dne 28. listopadu 2016

Výzva č. 28 - oprávněný žadatel

Může být ve výzvě č. 28 "Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II." IROP oprávněným žadatelem dobrovolný svazek obcí, v jehož rámci by si každá z obcí pořizovala informační systém?

Dobrovolné svazky obcí nejsou ve výzvě č. 28 uvedeni jako způsobilí příjemci. Pravidla umožňují, aby jedna obec byla příjemcem dotace a provozovatelem pořízeného systému, do kterého může pustit libovolný počet jiných obcí.

Odpověď ze dne 28. listopadu 2016

Procesní analýza

V rámci projektu zavedení informačního systému chceme nejprve provést procesní analýzu. Jde o uznatelný výdaj v případě schválení projektu?

Procesní analýza není způsobilým výdajem. Je možné uplatnit výdaj na studii proveditelnosti, jejíž součástí může být analýza současného stavu. 

Odpověď ze dne 30. září 2016

Výzva č. 28 - HW a SW

Je možné v rámci výzvy č. 28 pořídit hardware a software ještě před podáním žádosti, když další software bude pořízen až po podání žádosti?

Je to způsobilý výdaj.

Odpověď ze dne 30. září 2016

Výzva č. 28 - platební terminál

Je možné v rámci výzvy č. 28 pořídit na úřad platební terminál (karty, mince, bankovky)?

Cílem podpory ve výzvě č. 28  je pořízení informačního systému, kterým platební terminál není. I v případě pořízení informačního systému je platební terminál nezpůsobilý, protože je koncovým HW zařízením.

Odpověď ze dne 8. června 2016

Výzva č. 28 - dieselagregát

Je možné v rámci výzvy č. 28 pořídit Dieselgenerátor, který udrží v chodu servery a vybrané počítače po celé budově městského úřadu po modernizaci informačního systému v rámci této výzvy?

Dieselagregát je způsobilým výdajem na vedlejší aktivitu – stavební práce nezbytně nutné. Musí být napevno nainstalovaný. Musí souviset s pořízeným informačním systémem a nelze financovat prostou náhradu agregátu modernějším.

Odpověď ze dne 6. června 2016

eGovernment pro radnice

Půjde eGovernment i pro radnice?

Ano, obce budou mezi možnými příjemci. Pro obce jsou vhodné především výzva č. 28 IROP - "Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II", dále pak rovněž výzvy č. 26 "eGovernment" a č. 4 "Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání".

Odpověď ze dne 13. května 2016

Výzva č. 28 - hodnocení projektů

Chtěla bych se zeptat, kdy bude probíhat hodnocení projektů a rozhodování o jejich podpoře u vyhlášené 28.výzvy IROP? Termín ukončení příjmu žádostí je až do 27.12.2017. To budeme čekat na rozhodnutí o podpoře až po tomto termínu nebo budou podané žádosti kontrolovány a hodnoceny průběžně i v průběhu výzvy?

Ve Specifických pravidlech 28. výzvy se píše, že hodnocení probíhá průběžně a začíná po předložení žádosti o podporu. Orientační harmonogram administrace projektů je uvedený v kapitole 2.8 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce.

Odpověď ze dne 27. dubna 2016

Výzvy - eGovernment

Chtěla bych se zeptat, jaké výzvy byly vyhlášeny z IROP, specifický cíl 3.2 eGovernment?

V SC 3.2 eGovernment byly vyhlášeny tyto výzvy: 4. výzva - Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání dne 17.9.2015, 10. výzva - Kybernetická bezpečnost dne 21.10.2015, 17. výzva - eLegislativa, eSbírka, NDA dne 8.12.2015, 23. výzva - Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I. dne 24.2.2016, 26. výzva - eGovernment I. dne 24.3.2016, 28. výzva - Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. dne 20.4.2016.

Odpověď ze dne 23. dubna 2016

Personální docházkový systém

Bude z IROP SC 3.2 "eGovernment" podpořitelný personální docházkový systém v nemocnici?

Personální docházkový systém spadá  do projektového okruhu č. 9 Implementačního plánu č. 3 Strategického rámce rozvoje veřejné správy, viz http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-9-elektronizace-podpurnych-procesu-pdf.aspx    . Jeho podpora tedy bude možná. Řídicí orgán IROP plánuje vyhlásit příslušnou výzvu na elektronizaci podpůrných procesů pro kraje a obce a jimi zřizované nebo zakládané organizace v 1. pololetí 2016.

Odpověď ze dne 21. dubna 2016

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 32

Opište text z obrázku:


V případě potřeby nás můžete kontaktovat také na irop@mmr.cz.