Jste zde: Úvodní strana > Otázky a odpovědi > Kultura

Otázky a odpovědi

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

Kultura

Zobrazuji otázky 31 až 40 z celkem 85

Výzva č. 52 – nemovitost, která je zatížena zástavním právem, jako předmět projektu

Může být předmětem projektu nemovitost, která je zatížena zástavním právem?

Nemovitost může být předmětem projektu. V případě, že na tomto majetku vázne zástavní právo nebo je majetek jinak zatížen, zohlední hodnotitel tuto skutečnost při hodnocení rizikovosti projektu. 

Odpověď ze dne 27. září 2016

Výzva č. 52 – nemovité národní kulturní památky

Jsou v 52. výzvě na památky zahrnuty i nemovité národní kulturní památky?

Nemovité národní kulturní památky lze podpořit, jejich seznam je uveden v příloze Specifických pravidel pro žadatele a příjemce pro 52. výzvu.

Odpověď ze dne 27. září 2016

Výzva č. 52 – webová prezentace podpořené památky jako součást projektu

Může být součástí projektu webová prezentace podpořené památky?

Jedná se o nezpůsobilý výdaj.

Odpověď ze dne 27. září 2016

Výzva č. 52 - odpočet DPH

Mám otázku k výzvě č. 52 „Revitalizace vybraných památek II.“ - musí žadatel, který má nárok na odpočet DPH na vstupu, uvést DPH jako nezpůsobilý výdaj projektu a zahrnout jej do celkových výdajů projektu?

Žadatel musí uvést DPH jako nezpůsobilý výdaj a zahrnout jej do celkových výdajů projektu.

Odpověď ze dne 20. září 2016

Kulturní památky v IROP

Chtěl bych se zeptat na podmínky čerpání z fondů IROP na oblast kulturních památek.

Do 31. 3. 2016 bylo možné podávat žádosti o podporu ve výzvě č. 13 „Revitalizace vybraných památek". Další výzva IROP - výzva č. 52 „Revitalizace vybraných památek II.“ v oblasti podpory kulturních památek byla vyhlášena 14. 9. 2016, příjem žádostí bude ukončen 28.3.2017. 

Odpověď ze dne 19. září 2016

Seminář – výzva č. 21 – typy exponátů

Budou-li ve stejném výstavním prostoru, např. v hale vystaveny jak sbírky CES (Centrální evidence sbírek), tak nepodporovatelné exponáty, bude na stavební výdaje této haly nahlíženo jako na celé způsobilé/nezpůsobilé?

IROP nerozlišuje ve způsobilosti výdajů typ exponátů (viz kap. 2.2 Specifických pravidel 21. výzvy).

Odpověď ze dne 27. dubna 2016

Seminář – výzva č. 21 – výstavní prostor ve 2 samostatně oddělených částech

Bude-li výstavní prostor rozdělen na 2 samostatné oddělené části (v jedné budou sbírky CES /Centrální evidence sbírek/, ve druhé jen nepodporovatelné exponáty), bude na stavební část rekonstrukce s CES způsobilá a související s nepodporovatelnými exponáty nezpůsobilá?

IROP nerozlišuje ve způsobilosti výdajů, zda se jedná o sbírky CES či jiné.

Odpověď ze dne 27. dubna 2016

Seminář – výzva č. 21 – bodové hodnocení

Vztahuje se bodové hodnocení za 10 bodů – sbírkové předměty v nevyhovujících/havarijních podmínkách – jen na sbírky CES (Centrální evidence sbírek)?

Posuzuje se vazba na sbírkové předměty a exponáty, které budou umístěny v depozitáři/expozici. Nejedná se pouze o sbírky CES.

Odpověď ze dne 27. dubna 2016

Seminář – výzva č. 21 – návštěvnost muzea

Může se přihlásit do výzvy muzeum, které je založené před rokem a jehož návštěvnost je nad 30 tisíc návštěvníků za rok 2015?

Muzeum by nesplnilo podmínku výzvy, kterou je průměrná návštěvnost muzea, vypočítaná jako průměr za léta 2013, 2014 a 2015, vyšší než 30 000 návštěvníků. Muzeum musí tuto podmínku splnit za všechny tři roky.

Odpověď ze dne 27. dubna 2016

Výzva č. 21 - právní poradenství a způsobilost nákladů

Právní poradenství a způsobilost nákladů – v souvislosti s přípravou projektu předpokládáme využít externích právních služeb na zpracování a realizaci VŘ, které v rámci projektu budou realizovány. Dle výzvy se jedná o vedlejší aktivitu projektu. Lze do projektového týmu zahrnout právníka cca 0,1 úvazku, který bude zajištovat právní poradenství k celému projektu a ne na VŘ? Lze takovýto mzdový náklad nárokovat z dotace? Lze do projektového týmu zahrnout i např. účetní, projektového manažera, atd. Samozřejmě s konkrétně stanovenou rolí na projektu. Lze tyto mzdy nárokovat v rámci položky osobní náklady projektového týmu?

Skladbu projektového týmu si určuje žadatel, ale vše samozřejmě musí být účelné. U těchto nárazových úvazků vesměs předpokládáme timesheety. Rovněž musí být pak ta práce prokazatelná. 

Odpověď ze dne 6. dubna 2016

Zobrazuji otázky 31 až 40 z celkem 85

Opište text z obrázku:


V případě potřeby nás můžete kontaktovat také na irop@mmr.cz.