Jste zde: Úvodní strana > Otázky a odpovědi > Kultura

Otázky a odpovědi

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

Kultura

Zobrazuji otázky 41 až 50 z celkem 85

Výzva č. 21 - průzkum trhu

Průzkum trhu – je požadován průzkum trhu i na vedlejší aktivity? Jakým způsobem budete na vedlejší aktivity ověřovat hospodárnost výdaje? Jsou stanoveny doporučené ceny, limity na dané služby?

Je požadován pouze na hlavní aktivity. U vedlejších aktivit je na příjemci, jak výdaje naplánuje, ale platí, že každý výdaj musí být v souladu s  tzv. pravidly 3E (hospodárnost, účelnost, efektivnost).

Odpověď ze dne 6. dubna 2016 

Výzva č. 21 - zápis nájemní smlouvy do KN

Zápis nájemní smlouvy do KN – lze spolu s žádostí o dotaci doložit podanou žádost o zapsání nájemní smlouvy do KN? Nebo musí být již nájemní vztah zapsán?

Musí být již zapsán.

Odpověď ze dne 6. dubna 2016

Výzva č. 21 - stavební povolení

V rámci vydaného platného stavebního povolení je jako stavebník uveden Středočeský kraj, ale žadatel je příspěvková organizace kraje. Nebude na tento vztah pohlíženo?

Není v tom problém. Hlavní je stavební povolení na objekt, který je předmětem projektu.

Odpověď ze dne 6. dubna 2016

Výzva č. 21 - způsobilé výdaje

V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí depozitáře dojde k přístavbě únikového schodiště. Jedná se o přístavbu ke stávající budově depozitáře, která se dotýká sousedící budovy - vlastní ji jiný vlastník než žadatel. Realizací projektu musí dojít k zpevnění předmětné sousedící budovy v části přístavby, a to formou injektáže. - stávající vlastník sousedícího objektu je fyzická osoba. Jakým způsobem máme prokázat, že se jedná o fyzickou osobu podnikající? - v případě, že se nebude jednat o osobu podnikající - nelze dané náklady nárokovat za způsobilé z IROP? Je již vydané platné stavební povolení na danou stavbu. - co všechno musí obsahovat nájemní smlouva k pozemku/ budově, která je předmětem dotace a není ve vlastnictví žadatele (délka a specifikace projektu včetně souhlasného stanoviska je mi jasné). Jedná se mi především o vyřešení vlastnictví technického zhodnocení pronajatého objektu? Danou injektáž musí vlastnit žadatel po celou dobu udržitelnosti?

Pokud je ta investice v jiné budově jiného majitele, tak je výdaj nezpůsobilý. Jelikož je součástí stavebního povolení, je nutné na něj pohlížet jako na součást projektu a je nutné ho započítat do limitu infrastruktury malého měřítka.

Odpověď ze dne 6.dubna 2016

Výzva č. 21 - návštěvnost muzea

Jakou formou se má dokládat návštěvnost muzea v rámci NIPOS (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu) – na jejich webových stránkách doposud nedošlo k uveřejnění návštěvnosti za rok 2014 a 2015. Lze doložit i jinou formou než odkazem na statistiku návštěvnosti NIPOS uveřejněnou na webu NIPOS?

To bohužel není možné.

​Odpověď ze dne 6.dubna 2016

Výzva č. 25 - oprávnění žadatelé - krajské knihovny

Je výzva č. 25 "Knihovny" SC 3.1 opravdu jen pro krajské knihovny, městské se nemohou přihlásit se žádostí o dotaci? Může se do projektu zapojit i městská knihovna pověřená výkonem regionálních funkcí?

Podpora je určena opravdu jen krajským knihovnám, jak je psáno v textu výzvy, podpořeny mohou být krajské knihovny a Moravská zemská knihovna. V novém období je na základě požadavků EK povinností ČR zacílit podporu do přesně definovaných oblastí.

Odpověď ze dne 17. března 2016

Kritérium pro návštěvnost

Měl bych dotaz k podpoře památek v rámci IROP. Průměrná roční návštěvnost 30 000 návštěvníků je nezbytným kritériem přijatelnosti projektu pouze u muzeí, nebo i u jiného druhu památek?

Kritérium pro návštěvnost platí pro muzea. Podpora památek se týká památek zapsaných na Seznamu světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO, národních kulturních památek (k 1. 1. 2014) a památek zapsaných na Indikativní seznam národních kulturních památek k 1. 1. 2014.

Odpověď ze dne 14. března 2016

Muzea a galerie

Počítá se v novém programovém cyklu 2014 – 2020 s možností čerpání z ESI fondů i pro okresní paměťové instituce Jihočeského kraje v rámci SC 3.1.?

V rámci výzvy č. 21 "Muzea" je možné podpořit vybraná muzea dle pravidel výzvy. V rámci výzvy č. 25 "Knihovny" je možné podpořit krajské knihovny a Moravskou zemskou knihovnu.

Odpověď ze dne 12. března 2016

Seminář - výzva č. 21 - zázemí pro personál

Je možné ve výzvě č. 21 Muzea financovat i zázemí pro personál? (např. WC)

Ano,  výdaje jsou způsobilé.

Odpověď ze dne 18. února 2016

Seminář - výzva č. 21 - výstavba kanceláří

Je možné ve výzvě č. 21 Muzea financovat i výstavbu kanceláří? Pokud ano, je to možné při výstavbě nového depozitáře i pří stavební obnově budov muzeí?

Takový výdaj je způsobilý, ale vlastní vybavení kanceláří v depozitáři/muzeu spadá do nezpůsobilých výdajů projektu.

Odpověď ze dne 18. února 2016

Zobrazuji otázky 41 až 50 z celkem 85

Opište text z obrázku:


V případě potřeby nás můžete kontaktovat také na irop@mmr.cz.