Jste zde: Úvodní strana > Otázky a odpovědi > Silnice

Otázky a odpovědi

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

Silnice

Obdoba výzvy č. 1 pro obce

Mohla bych se na vás obrátit s dotazem, zda se bude vyhlašovat výzva pro specifický cíl 1.1, kde budou žadatelem obce? Obdoba výzvy č. 1, ale ne pro kraje, pouze pro obce.

Specifický cíl 1.1 IROP je přesně nazvaný "Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T". Z toho je zřejmé, že podpora je směřována do silnic II., případně III. třídy, tedy majetku jednotlivých krajů. Podpora investic do místních komunikací, jejichž vlastníky jsou obce, není v programovém období 2014-2020 a v IROP možná.

Odpověď ze dne 25. dubna 2016

Seznam úseků silniční sítě

Kdy bude finální verze seznamu úseků prioritní regionální silniční sítě IROP pro všechny kraje?

Finální verze seznamu je zveřejněna zde.

Odpověď ze dne 14. října 2015
 

Protihlukové stěny

Bude možné v rámci IROP budovat protihlukové stěny ve městech?

Podpora samostatných projektů protihlukových stěn není předmětem IROP. Podpořit realizaci protihlukových stěn je možné jako součást projektu rekonstrukce nebo výstavby vybraného úseku silnice II. nebo III. třídy v SC 1.1 Silnice IROP.

Odpověď ze dne 5. října 2015

Obchvat sídla

Je v rámci SC 1.1 "Silnice" možno realizovat obecně jakýkoliv obchvat sídla, nebo zda zde platí omezení na vybrané komunikace II. a III. třídy dle přílohy IROP?

V SC 1.1 IROP budou podpořeny projekty výhradně na úsecích, vymezených v Prioritní regionální silniční síti.  Vymezily ji kraje podle předem stanovených kritérií. Tedy nelze podpořit jakýkoliv obchvat sídla. Obchvat podporovatelný z IROP musí ležet uvnitř úseku z Prioritní regionální silniční sítě. 

Odpověď ze dne 19. května 2015

Vybudování (rekonstrukce) křižovatky

Je možné předložit projekt zaměřený pouze na vybudování (rekonstrukci) křižovatky (mimoúrovňové, okružní…), které leží na vybraných úsecích prioritní sítě IROP?

Ano, takovéto aktivity lze z Integrovaného regionálního operačního programu podpořit.

Odpověď ze dne 13. ledna 2015

Opište text z obrázku:


V případě potřeby nás můžete kontaktovat také na irop@mmr.cz.