Jste zde: Úvodní strana > Otázky a odpovědi > Sociální integrace

Otázky a odpovědi

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

Sociální integrace

Zobrazuji otázky 21 až 30 z celkem 72

Výzva č. 34 a 35 - kritérium "Žadatel doložil historii v oblasti poskytování sociální práce"

Ve Specifických pravidlech k výzvám č. 34 a 35 "Sociální bydlení (pro SVL)" , kapitola 4.1 "Hodnocení žádostí o podporu" je uvedeno kritérium "Žadatel doložil historii v oblasti poskytování sociální práce". Je možné histori doložit např. zakladatelskou smlovou?

Pro doložení historie organizace postačí  zakladatelská smlouva, pokud z ní je patrné, že organizace funguje v oblasti práce se sociálně ohroženým, vyloučeným nebo zdravotně postiženým klientem. 

Odpověď ze dne 30. září 2016

Výzva č. 34 a 35 - základní vybavení bytu

V rámci hlavní aktivity ve výzvách č. 34 a 35 "Sociální bydlení (pro SVL)" je způsobilým výdajem pořízení základního vybavení bytu. Co do vybavení patří? Je to i nábytek?

Specifická pravidla definují, co je myšleno základním vybavením bytu, a je zde uvedeno, že to není nábytek. Základním vybavením bytu je myšleno umyvadlo, sprcha, nebo vana, WC, kuchyňská linka s varnou deskou a troubou. Více infomaci naleznete ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce, v kapitole 2.4. Parametry sociálního bydlení v IROP.

Odpověď ze dne 30. září 2016

Výzva č. 34 a 35 - cílová skupina muži a ženy v seniorském věku

Chtěla bych si ověřit informaci k výzvě č. 34 a č. 35 IROP "Sociální bydlení (pro SVL)". Jako možná cílová skupina jsou zde uvedení muži a ženy v seniorském věku. Zároveň je ale ve Specifických pravidlech, kapitola 2.4 "Parametry sociálního bydlení v IROP" - část "Podmínky pro nakládání se sociálními byty", uvedeno: "Nájemní smlouva může být také uzavřena s osobou z cílové skupiny, která není v ekonomicky produktivním věku (tj. 65 let a výše), když minimálně dalších 50 % členů, užívajících domácnost, je v ekonomicky produktivním věku (tj. ve věku 15 až 64 let)." Chápu tedy správně, že domy pro seniory podporovány nejsou? Proč je tedy zde uvedena tato cílová skupina?

Domy výhradně pro seniory podporovány nejsou. Pokud bude v domácnosti, splňující parametry sociálního bydlení, min. 50 % členů užívajících domácnost v ekonomicky produktivním věku, může být nájemní smlouva uzavřena s osobou, která není v ekonomicky aktivním věku. 

Odpověď ze dne 30. září 2016

Výzva č. 35 - velikost projektovaných bytů

Mám dotaz k výzvě č. 35 "Sociální bydlení pro SVL" - existuje nějaký dokument omezující velikost projektovaných bytů? Materiálně technické zásady uvádí jen min. výměry. Existuje i limit max. výměry, podobně jako je tomu o programů MMR – pečovatelské bydlení?

Maximální či minimální rozměry nejsou stanoveny. Bude posuzována efektivnost vynaložených cen a velikostibytu s ohledem na ceny v místě obvyklém. 

Odpověď ze dne 30. září 2016

Výzva č. 35 - pověřovací akt

Mám dotaz k výzvě č. 35 "Sociální bydlení pro SVL" - prosím o vyjasnění ohledně textu 35. výzvy, na koho má být vydán pověřovací akt. Chápu správně, že na poskytovatele služby, i když jím nebude žadatel o dotaci? Žadatel bude jen povinen zajistit, aby službu poskytoval ten subjekt, který bude mít od příslušného kraje pověření.

Žadatel musí zajistit, aby po dobu udržitelnosti projektu byla zajištěno pověření pro poskytování sociální služby. Může je provádět partner.

Odpověď ze dne 30. září 2016

Výzva č. 29 - dokumenty ohledně společného územního a stavebního řízení (§ 94a stavebního zákona

Výzva č. 29 "Rozvoj sociálních služeb" - jaké dokumenty ve smyslu společného územního a stavebního řízení (§ 94a stavebního zákona) je nezbytné doložit k datu žádosti o dotaci?

Ve výzvě č. 29 žadatel dokládá projektovou dokumentaci v podrobnosti pro vydání stavebního povolení, která je součástí žádosti o stavební povolení nebo je ověřená stavebním úřadem ve stavebním řízení. Pokud stavba nevyžaduje stavební povolení, dokládá žadatel projektovou dokumentaci pro ohlášení stavby. V případě, že již byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby, žadatel ji také přikládá k žádosti o podporu.

Odpověď ze dne 30. září 2016

Seminář - výzva č. 49 – probíhající transformace

Je možné, aby v probíhající transformaci, kdy původní obyvatelé již užívají skupinové domácnosti a ústav již tedy byl transformován, pořídit pro tyto obyvatele z výzvy č. 49 individuální bydlení, kde by došlo k již plnému osamostatnění.

Pokud již byl ústav transformován a vznikly skupinové domácnosti, není pořízení individuálního bydlení způsobilým výdajem. Výzva č. 49 se zaměřuje na transformaci větších ústavních zařízení s počtem min. 25 klientů. 

Odpověď ze dne 27. září 2016

Seminář - výzva č. 49 - materiálně technické standardy MPSV k pobytovým službám

Ve výzvě č. 49 byly do kritérií transformace ústavních zařízení převzaty i materiálně technické standardy MPSV k pobytovým službám. Jaký je důvod převzetí těchto standardů do výzvy č. 49, která upravuje kapacitu chráněného bydlení z šesti klientů na čtyři.

Důvodem je zejména eliminace rizika, že po novele zákona o sociálních službách budou standardy upraveny vyhláškou. Jejich nenaplnění by mohlo znamenat odmítnutí udělení registrace pobytové služby a ztrátu nároku na dotaci.

Odpověď ze dne 27. září 2016

Seminář - výzva č. 49 - chráněné bydlení a kuchyňská linka

Je nutné, aby v chráněném bydlení měl každý pokoj kuchyňskou linku?

Kuchyňská linka se počítá na domácnost, ne na jednotlivou obytnou buňku nebo místnost.

Odpověď ze dne 27. září 2016

Seminář - výzva č. 49 – chráněné bydlení a dvoulůžkové pokoje

Jsou povoleny v chráněném bydlení i dvoulůžkové pokoje?

Dvoulůžkové pokoje je možné pořídit za předpokladu, že si to klienti budou přát nebo s tím budou souhlasit.

Odpověď ze dne 27. září 2016

Zobrazuji otázky 21 až 30 z celkem 72

Opište text z obrázku:


V případě potřeby nás můžete kontaktovat také na irop@mmr.cz.