Jste zde: Úvodní strana > Otázky a odpovědi > Sociální integrace

Otázky a odpovědi

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

Sociální integrace

Zobrazuji otázky 31 až 40 z celkem 72

Seminář - výzva č. 49 – přesun klientů do chráněného bydlení

Je možné, aby se klienti, kteří v současnosti využívají ambulantní služby, např. z důvodu stárnutí, přesunuli do chráněného bydlení?

Možné to je, pokud by se uvolnilo místo, určené pro klienty pobytové služby. V případě zřízení nové pobytové služby (zvýšení kapacity atd.) by to bylo v souladu s výzvou č. 49. Pro tyto situace je možné využít probíhající výzvu č. 29 a 30 na podporu infrastruktury sociálních služeb, kde je možné vybudovat domov pro osoby se zdravotním postižením. 

Odpověď ze dne 27. září 2016

Komunitní centra

V rámci opatření vybudování komunitních center bude možné vybudovat i venkovní hřiště? Případně dětská hřiště?

Okolní zeleň, včetně venkovního hřiště je způsobilým výdajem v již vyhlášených výzvách jako vedlejší aktivita projektu. Odkazy na výzvy: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-38-Rozvoj-infrastruktury-komunitnich-center a http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-39-Rozvoj-infrastruktury-komunitnich-center-v-SVL

Odpověď ze dne 12. července 2016

Výzva č. 29 a 30 - azylový dům

Chtěla jsem se zeptat, zda je městský obvod oprávněným žadatelem v rámci IROPU výzvy č. 29 a 30, a to podání žádosti o dotaci na azylový dům? A dále bych se chtěla zeptat, zda může na azylový dům zažádat i příspěvková organizace obce?

Ve výzvě č. 29 a 30 jsou obce nebo jejich příspěvkové organizace způsobilým příjemcem. Aktivita Azylový dům je rovněž podporována. Odkazy na výzvy naleznete zde http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Tema/Socialni-integrace

Odpověď ze dne 8. června 2016

Výzva č. 34 a 35 - objekt s občanskou vybaveností

Obec má objekt občanské vybavenosti. V přízemí obchod, poté chce v patře nástavbu/vestavbu 2 sociálních bytů. Lze takovýto záměr podpořit?

Podle specifických pravidel výzvy na podporu sociálního bydlení je možné vytvořit z nebytových prostor domu bytové jednotky. Odkazy na výzvy naleznete zde http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Tema/Socialni-integrace

Odpověď ze dne 8. června 2016

Sociální byty - budova vedená jako ubytovna

Bude možné vybudovat sociální byty v budově, která je vedena jako ubytovna? Nejednalo by se o bytový dům, ale byly by splněny všechny podmínky pro sociální bydlení dle Programového dokumentu.

Podpora sociálního bydlení je určena k dlouhodobému nájemnímu bydlení. Bude se vždy muset jednat o bytový dům.

Odpověď ze dne 15. března 2016

Knihovna a komunitní centrum

Je způsobilá aktivita přestavba domu na knihovnu, která bude i komunitním centrem?

Samotná knihovna podporována není. Pokud by cílem projektu bylo vybudování komunitního centra, část budovy, využívaná jako knihovna, by byla způsobilou aktivitu. 

Odpověď ze dne 6. ledna 2016

MAS a sociální byty

Kdo je vhodným příjemce podpory z IROP na sociální byty přes MAS-ky?

Příjemci k podpoře sociálních bytů jsou: 
• obce
• nestátní neziskové organizace
• církve 
• církevní organizace

Odpověď ze dne 8. září 2015

Parkování u objektu, kde jsou poskytovány sociální služby

Je možné v rámci SC 2.1 dobudovat parkování u objektu, ve kterém jsou poskytovány sociální služby?

Parkování u objektu je možné vybudovat za předpokladu, že bude využíváno v nezbytně nutném rozsahu, nutném pro poskytování sociální služby, tj. nebude se jednat o veřejné parkoviště. Může se jednat pouze o doplňkovou aktivitu projektu. Např. může být vybudováno jako součást projektu na vybudování komunitního centra. 

Odpověď ze dne 11. srpna 2015

Náklady na provoz

Chápu dobře, že k projektům na infrastrukturu - např. na sociální bydlení, prostupné bydlení atd nemůžeme přidat náklady na neinvestice (provozování, službu, atd).?

Z IROP nelze hradit náklady na provoz.

Odpověď ze dne 11. srpna 2015

Sociální bydlení a OSVČ

Budou u sociálního bydlení podporovány i OSVČ?

Příjemcem mohou být obce a nestátní neziskové organizace. 

Odpověď ze dne 8. července 2015

Zobrazuji otázky 31 až 40 z celkem 72

Opište text z obrázku:


V případě potřeby nás můžete kontaktovat také na irop@mmr.cz.