Jste zde: Úvodní strana > Otázky a odpovědi > Sociální integrace

Otázky a odpovědi

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

Sociální integrace

Zobrazuji otázky 41 až 50 z celkem 72

Sociální bydlení - menšinová část seniorů

Prosím o informaci, zda by v rámci sociálního bydlení bylo možno v nově vybudovaném objektu  ubytovat i menšinovou část seniorů - tj. převážná část by byla obydlena občany ze skupiny sociálně vyloučených  v produktivním věku.

Aktivita sociálního bydlení je směřována pouze na obyvatele v produktivním věku. Cílovou skupinou v sociálním bydlení mohou být i lidé v seniorském věku, ale sociální byty musí být transparentně poskytovány všem cílovým skupinám. Část kapacit nemůže být vyčleněná pro seniory. 

Odpověď ze dne 22. června 2015

Sociální bydlení - pronajaté byty/nemovitosti

Bude možné realizovat sociální bydlení i v pronajatých bytech/ nemovitostech nebo je jejich pořízení podmínkou?

Bude podporováno pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Sociální bydlení zajišťuje přístup a udržení dlouhodobého, kvalitativně standardního a prostorově nesegregovaného bydlení. 

Odpověď ze dne 19. června 2015

Coworkingové centrum

Jako nestátní nezisková organizace chceme vybudovat coworkingové centrum.? Je náš záměr podpořitelný?

Coworkingové centrum není způsobilá aktivita v IROP. Doporučuji prostudovat aktuální verzi programového dokumentu zde  

Odpověď ze dne 15. června 2015

Sociální byty - záplavová zóna

Město, které se na naši společnost obrátilo s žádostí o konzultaci, by rádo vybudovalo sociální byty v objektu, který se nachází v záplavové zóně. Současně město nespadá do vymezení sociálně vyloučených lokalit, které zpracovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Můj dotaz tedy zní, zda má město šanci získat dotaci pro tento projektový záměr či nikoliv.

Sociální bydlení bude financovatelné i mimo sociálně vyloučené lokality. Zde by problém nebyl. Záplavová zóna je pak předmětem analýzy rizik projektu, který by toto riziko vyhodnotil. 

Odpověď ze dne 15. června 2015

Typy projektů

Jaké projekty lze podpořit ze SC 2.1 IROP?

Ve SC 2.1 IROP mohou být realizovány projekty zaměřené na sociální služby podle zákona o sociálních službách, komunitní centra nebo sociální bydlení splňující podmínky IROP. Jestliže uvedené projekty splňují jednu z uvedených podmínek a zároveň budou přispívat k sociální inkluzi, jsou způsobilé. V SC 2.1 IROP nelze podporovat ubytovny, domovy pro seniory ani zdravotnické služby. Projekty zaměřené na deinstitucionalizaci musí mít schválený transformační plán.

Odpověď ze dne 11. června 2015

Legislativa k sociálnímu bydlení

Je už k dispozici legislativa ČR pro sociální bydlení?

Zákon o sociálním bydlení dosud nebyl schválen. Než bude platný, musí projekty splňovat parametry sociálního bydlení stanovené v Programovém dokumentu IROP (str. 67).   

Odpověď ze dne 11. června 2015

Společenská místnost a jiné aktivity

Lze v rámci SC 2.1 v objektu pro sociální bydlení vybudovat společenskou místnost, upravit zahradu, apod.?

Společenská místnost není způsobilým výdajem projektu zaměřeného na sociální bydlení. Zeleň v okolí budovy může být doplňkovou aktivitou projektu.

Odpověď ze dne 11. června 2015

Koordinace intervencí mezi IROP a ESF - SC 2.1

Jak bude vypadat mechanismus koordinace intervencí mezi IROP a ESF?

Pro integrované projekty bude v SC 2.1 IROP vyhlášena kontinuální výzva, aby mohli žadatelé lépe koordinovat realizaci projektů realizovaných z IROP a navazujících projektů z OP Z. Návaznost projektů ŘO IROP nevyžaduje.

​Odpověď ze dne 11. června 2015

Rekonstrukce objektu - startovací byty

Lze podpořit rekonstrukci objektu na startovací byty?

Z IROP lze podporovat pouze sociální bydlení, splňující parametry definované v Programovém dokumentu IROP.

Odpověď ze dne 11. června 2015

Byty pro nízkopříjmové rodiny s dětmi

Je možné realizovat projekt na byty pro nízkopříjmové rodiny s dětmi? Jedná se o soubor několika projektů, které budou realizovány ve vybraných městech a obcích v území IPRÚ.

Z IROP lze podporovat pouze sociální bydlení splňující parametry definované v Programovém dokumentu IROP, str. 67.

Odpověď ze dne 11. června 2015

Zobrazuji otázky 41 až 50 z celkem 72

Opište text z obrázku:


V případě potřeby nás můžete kontaktovat také na irop@mmr.cz.