Jste zde: Úvodní strana > Otázky a odpovědi > Sociální podnikání

Otázky a odpovědi

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

Sociální podnikání

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 115
Předchozí 1 2 3 4 5 ... Následující
Stránka / 12

Výzva č. 43 a 44 - výdaje na rekonstrukci a vybavení místnosti sloužící pro odpočinek a místnost pro

Výdaje na rekonstrukci a vybavení místnosti sloužící pro odpočinek a místnost pro vzdělávání a školení zaměstnanců z cílové skupiny jsou způsobilým výdajem?

Jsou způsobilým výdajem, pokud jsou umístěné v prostorách sociálního podniku.

Odpověď ze dne 28. listopadu 2016

Výzva č. 43 a 44 - vybavení sloužící pro realizaci činnosti a poskytování služeb sociálního podniku

Vybavení sloužící pro realizaci činnosti a poskytování služeb sociálního podniku pro handicapované klienty (vybavení na cvičení, počítače, apod.) je způsobilý výdaj?

Jedná se o způsobilé výdaje, pokud vybavení bude reagovat na specifické potřeby cílové skupiny a přispěje k udržení jejich zaměstnanosti.  

Odpověď ze dne 28. listopadu 2016

Výzva č. 43 a 44 – oprávnění žadatelé

Je oprávněným žadatelem ve výzvách na sociální podnikání (č. 43 a 44) OSVČ, která nemá zaměstnance z cílové skupiny, pouze standardní zaměstnance („zdravé osoby“), přičemž vznikem nebo rozšířením podniku přijme zaměstnance z cílových skupin na nově vytvořená místa, a to tak, aby byl dodržen poměr min. 30% zaměstnanců z cílových skupin?

Oprávněným žadatelem je OSVČ, která není z cílové skupiny, nemá zaměstnance z cílové skupiny, ale realizací projektu (vznikem nebo rozšířením podniku) vzniknou nová pracovní místa a bude dodržen poměr min. 30 % zaměstnanců z cílových skupin. 

Odpověď ze dne 8. listopadu 2016

Výzva č. 43 a 44 - vlastník nemovitosti

Musí být vlastník nemovitosti, která by byla v rámci projektu ve výzvě č. 43 nebo č. 44 technicky zhodnocena, sociálním podnikem?

Nemusí. Majetek lze vypůjčit či pronajmout od subjektů, které spadají do oprávněných žadatelů, uvedených v této výzvě, a od obcí. Vlastníci majetku nemusí naplňovat principy sociálního podnikání. Když si žadatel pronajímá nemovitost od OSVČ,  musí se jednat o fyzickou osobu podnikající a žadatel musí v podnikatelském plánu tuto OSVČ (majitele nemovitosti) identifikovat pomocí IČ.

Odpověď ze dne 8. listopadu 2016

Seminář – výzva č. 43 a 44 – doba uzavření pracovní smlouvy s novými zaměstnanci

Kdy nejdříve mohou být uzavřeny pracovní smlouvy s novými zaměstnanci tak, aby se mohly započítávat do příslušného indikátoru? Např. 1. 2. 2014, pokud bude zahájení realizace projektu 1. 2. 2014?

Realizace projektu (stavba, rekonstrukce a nákup zařízení a vybavení) nesmí být ukončena před datem podání žádosti o podporu. Nově vytvořená místa  navazují na ukončení projektových aktivit a je tedy možné podepsat pracovní smlouvu s novým zaměstnancem, který bude započítán do indikátoru, v den ukončení projektové aktivity nebo před jejím ukončením, pokud je nutné např. zaškolení nebo převzetí pracovních činností. 

Odpověď ze dne 6. října 2016
 

Seminář – výzva č. 43 a 44 – další výzvy na sociální podnikání

V jakém termínu je plánována další výzva na sociální podnikání?

Další výzvy na sociální podnikání v IROP jsou plánovány v roce 2017 v srpnu a v roce 2018, pravděpodobně opět v srpnu.  Kromě těchto výzev budou vyhlášeny výzvy pro integrované projekty CLLD, ITI a IPRÚ (11/2016). Termíny jsou k dispozici na http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy.

Odpověď ze dne 16. září 2016

Seminář – výzva č. 43 a 44 - prokázaní pokrytí mzdových výdajů zaměstnanců tržbami

Můžete prosím specifikovat, jak dostatečně prokázat pokrytí mzdových výdajů zaměstnanců tržbami?

Žadatel prostřednictvím podnikatelského plánu prokazuje, že tržby z ekonomické činnosti sociálního podniku pokryjí náklady na mzdy zaměstnanců po celých 5 let udržitelnosti projektu.

Odpověď ze dne 16. září 2016

Seminář – výzva č. 43 a 44 - uzavření výzvy při překročení alokace

Když bude překročena alokace výzvy, bude výzva uzavřena v dřívějším termínu?

Výzvy pro individuální projekty v sociálním podnikání jsou vždy kolové, kde se žádosti o podporu hodnotí po ukončení příjmu žádostí, tedy ve výzvách č. 43 a 44 po 31. 1. 2017. 

Odpověď ze dne 16. září 2016

Seminář – výzva č. 43 a 44 - navýšení alokace při přebytku kvalitních projektů

Když bude přebytek kvalitních projektů, navýšíte alokaci?

Ano, je to možné, ale zatím o tomto kroku ŘO IROP nerozhodl. 

Odpověď ze dne 16. září 2016

Seminář – výzva č. 43 a 44 – postup při stanovování cen do rozpočtu

Jak postupovat při stanovování cen do rozpočtu?

Žadatel musí v žádosti o podporu popsat mechanismus stanovení rozpočtových cen.  V osnově podnikatelského plánu je to podrobně popsáno v kapitole č. 10 „Způsob stanovení cen do rozpočtu projektu“, kde je popsáno několik možností stanovení rozpočtových cen, nebo si může zvolit svůj vlastní mechanismus a odůvodnit ho.

Odpověď ze dne 16. září 2016

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 115
Předchozí 1 2 3 4 5 ... Následující
Stránka / 12

Opište text z obrázku:


V případě potřeby nás můžete kontaktovat také na irop@mmr.cz.