Jste zde: Úvodní strana > Otázky a odpovědi > Sociální podnikání

Otázky a odpovědi

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

Sociální podnikání

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 85

Náklady za pronájem prostorů pro sociální podnik

Je možné využít IROP k hrazení nákladů za pronájem prostorů pro sociální podnik? Pokud ano,co vše je potřeba zařídit a doložit? Dále prosím o radu. Pro sociální podnik hledáme nové prostory. Můžeme po městských částech Prahy žádat zvýhodněný nájem?

Provozní náklady IROP nehradí. Prostory pro sociální podnik nelze podpořit na území hl. m. Prahy. Na http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Tema/Socialni-podnikani jsou uveřejněny odkazy na 11. a 12. výzvu pro sociální podnikání a specifická pravidla k nim, kde se dočtete podrobnosti. Příjem žádostí o podporu byl ukončen 7.3. 2016, další výzvy plánuje ŘO IROP na srpen tohoto roku.

Odpověď ze dne 17. března 2016

Sociální podnikání - návazná výzva na výzvu č. 11

Kdy se předpokládá otevření další výzvy z IROP na Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality?

Další výzva IROP k Sociálnímu podnikání pro sociálně vyloučené lokality je plánována na srpen 2016.

Odpověď ze dne 24. února 2016

Seminář - výzva č. 11 a 12 - podpora ubytovacích a stravovacích kapacit

V kritériích přijatelnosti nesmějí být podporovány ubytovací a stravovací kapacity. Můžete blíže specifikovat?

Nelze financovat: 
• zemědělskou prvovýrobu;
• komerční turistická zařízení: hotely, botely, motely, penziony, rekreační ubytování, ubytovny (CZ - NACE kód 55 Ubytování);
• restaurace, hospody, pivnice, bary;
• komerční volnočasová zařízení – provozovny heren, kasin a sázkových kanceláří, sportovní, zábavní a rekreační činnosti a činnosti fitcenter;
• lázeňské provozy;
Za zemědělskou prvovýrobu se považuje výroba zemědělských produktů, pěstování plodin, sklizeň, dojení, chov zvířat před porážkou nebo rybolov, jejichž výsledkem jsou produkty, které po sklizni, sběru, porážce nebo ulovení neprocházejí další operací kromě jednoduchého fyzického opracování.

Lze financovat: 
drobné provozovny  – bistra, kavárny, cukrárny, výrobny svačinek, pražírny kávy s ochutnávkou, výrobny a přípravny občerstvení s prodejem, slouží-li k integraci sociálně vyloučených osob nebo osob ohrožených sociálním vyloučením. 

Odpověď ze dne 4. března 2016

Transformace již existujícího podniku na sociální podnik

Již existující podnik  by se chtěl transformovat na sociální podnik. Jak to právně ošetřit v době podání žádosti?

V době podání nemusí být firma sociálním podnikem, ale nejpozději se Závěrečnou zprávou o realizaci projektu příjemce doloží zakládací listinu společnosti se zapracovanými principy sociálního podnikání (netýká se OSVČ, které se k plnění principů sociálního podniku zaváží v podnikatelském plánu). V povinné příloze žádosti o podporu Podnikatelský plán se žadatel zaváže k principům sociálního podnikání, které jsou pro něj závazné po celou dobu realizace projektu a udržitelnosti, která je 5 let od vyplacení poslední částky podpory.

Odpověď ze dne 3. února 2016

Dotace z OPZ a IROP na sociální podnikání

Je možné získat dotace z ESF - OP Zaměstnanost a IROP na soc. podnikání?

Dotaci na sociální podnikání je možné získat z IROP i OP Zaměstnanost. Žadatel vypracuje dva projekty podle podmínek příslušných programů. Projekty nejsou vzájemně podmíněny.

​Odpověď ze dne 3. února 2016

Dotace na rekonstrukce prostor ve vlastnictví města

Je možné z IROP získat dotaci na rekonstrukci prostor, které nejsou v našem vlastnictví, ale města?

V SC 2.2 Sociální podnikání IROP je možné čerpat podporu na úpravu objektu, ve kterém probíhá podnikatelská činnost a který je ve vlastnictví obce. S obcí je uzavřena nájemní smlouva min. na dobu realizace projektu a dobu udržitelnosti, která je 5 let od vyplacení poslední částky podpory. 

Odpověď ze dne 3. února 2016

Informace k sociálnímu podnikání

Kde najdu informace k podpoře sociálního podnikání v IROP?

Specifická pravidla pro výzvy sociálního podnikání jsou k dispozici na http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy. Jedná se o 11. a 12. výzvu IROP.  Další výzvy na sociální podnikání budou vyhlašovány za obdobných pravidel. Harmonogram výzev IROP pro rok 2016 naleznete na http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana

Lze se obrátit na kontaktní místa CRR a konzultovat dotazy na realizovatelnost projektu. Kontaktní místa jsou uvedena ve Specifických pravidlech nebo uveřejněna na adrese http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Kontakty.

Odpověď ze dne 3. února 2016

Sociální podnik a ubytovací služby

Je možné podpořit projekt na výstavbu sociálního podniku působícího v oblasti ubytovacích služeb, kde provozní zázemí bude zajišťovat 5 osob se zdravotním postižením (53 % přepočtených úvazků) a 2 osoby dlouhodobě pečující o blízkého se zdravotním postižením. Projekt bezbariérového penzionu rodinného typu je díky přidané hodnotě návazných turistických služeb, sociálních a zdravotnických služeb a animačních programů inovativní

Ubytovací služby specifický cíl 2.2 IROP Sociální  podnikání nepodporuje.

Podrobnosti k výzvám č. 11. a 12. IROP se dočtete v pravidlech pro žadatele a příjemce na adrese: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy.

Odpověď ze dne 3. února 2016

Prostory pro výrobu a následný prodej masných výrobků – uzenin

Z IROP nelze dle výzvy financovat mj. zemědělskou prvovýrobu, tj. chov hospodářských zvířat a pěstování zemědělských plodin. Je možné podpořit prostory pro výrobu a následný prodej masných výrobků – uzenin?

V tomto případě se nejedná o zemědělskou prvovýrobu.
Za zemědělskou prvovýrobu se považuje výroba zemědělských produktů, pěstování plodin, sklizeň, dojení, chov zvířat nebo rybolov. Jejím výsledkem jsou produkty, které po sklizni, sběru nebo ulovení neprocházejí žádnou další operací kromě jednoduchého fyzického opracování. Za zemědělskou prvovýrobu se tedy považuje pěstování ovoce, zeleniny, bylinek, chov skotu, vepřů, drůbeže, ryb, včel, atd. 
Lze financovat zpracování produktů zemědělské prvovýroby, např. výrobu čajů z vypěstovaných bylin nebo výrobu moštu z vypěstovaného ovoce, tedy i výrobu masných výrobků a prodej.

Odpověď ze dne 3. února 2016

Podpora vybavení sociálního podniku

Pokud budeme žádat pouze o vybavení sociálního podniku, tak stavební povolení a ostatní přílohy vztahující se k rekonstrukci a výstavbě dokládat nemusíme?

Pokud budete žádat o vybavení bez nutnosti stavebních úprav, není třeba dokládat stavební povolení ani jiné přílohy vztahující se k výstavbě či rekonstrukci.

Odpověď ze dne 3. února 2016

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 85

Opište text z obrázku:


V případě potřeby nás můžete kontaktovat také na irop@mmr.cz.