Jste zde: Úvodní strana > Otázky a odpovědi > Sociální podnikání

Otázky a odpovědi

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

Sociální podnikání

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 112
Předchozí 1 2 3 4 5 ... Následující
Stránka / 12

Seminář – výzva č. 43 a 44 – doba uzavření pracovní smlouvy s novými zaměstnanci

Kdy nejdříve mohou být uzavřeny pracovní smlouvy s novými zaměstnanci tak, aby se mohly započítávat do příslušného indikátoru? Např. 1. 2. 2014, pokud bude zahájení realizace projektu 1. 2. 2014?

Realizace projektu (stavba, rekonstrukce a nákup zařízení a vybavení) nesmí být ukončena před datem podání žádosti o podporu. Nově vytvořená místa  navazují na ukončení projektových aktivit a je tedy možné podepsat pracovní smlouvu s novým zaměstnancem, který bude započítán do indikátoru, v den ukončení projektové aktivity nebo před jejím ukončením, pokud je nutné např. zaškolení nebo převzetí pracovních činností. 

Odpověď ze dne 6. října 2016
 

Seminář – výzva č. 43 a 44 – další výzvy na sociální podnikání

V jakém termínu je plánována další výzva na sociální podnikání?

Další výzvy na sociální podnikání v IROP jsou plánovány v roce 2017 v srpnu a v roce 2018, pravděpodobně opět v srpnu.  Kromě těchto výzev budou vyhlášeny výzvy pro integrované projekty CLLD, ITI a IPRÚ (11/2016). Termíny jsou k dispozici na http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy.

Odpověď ze dne 16. září 2016

Seminář – výzva č. 43 a 44 - prokázaní pokrytí mzdových výdajů zaměstnanců tržbami

Můžete prosím specifikovat, jak dostatečně prokázat pokrytí mzdových výdajů zaměstnanců tržbami?

Žadatel prostřednictvím podnikatelského plánu prokazuje, že tržby z ekonomické činnosti sociálního podniku pokryjí náklady na mzdy zaměstnanců po celých 5 let udržitelnosti projektu.

Odpověď ze dne 16. září 2016

Seminář – výzva č. 43 a 44 - uzavření výzvy při překročení alokace

Když bude překročena alokace výzvy, bude výzva uzavřena v dřívějším termínu?

Výzvy pro individuální projekty v sociálním podnikání jsou vždy kolové, kde se žádosti o podporu hodnotí po ukončení příjmu žádostí, tedy ve výzvách č. 43. a 44. po 31. 1. 2017. 

Odpověď ze dne 16. září 2016

Seminář – výzva č. 43 a 44 - navýšení alokace při přebytku kvalitních projektů

Když bude přebytek kvalitních projektů, navýšíte alokaci?

Ano, je to možné, ale zatím o tomto kroku ŘO IROP nerozhodl. 

Odpověď ze dne 16. září 2016

Seminář – výzva č. 43 a 44 – postup při stanovování cen do rozpočtu

Jak postupovat při stanovování cen do rozpočtu?

Žadatel musí v žádosti o podporu popsat mechanismus stanovení rozpočtových cen.  V osnově podnikatelského plánu je to podrobně popsáno v kapitole č. 10 „Způsob stanovení cen do rozpočtu projektu“, kde je popsáno několik možností stanovení rozpočtových cen, nebo si může zvolit svůj vlastní mechanismus a odůvodnit ho.

Odpověď ze dne 16. září 2016

Seminář – výzva č. 43 a 44 – drobný provoz

Co je to drobný provoz? Lze kombinace s penzionem, bistrem?

V oblasti stravování lze financovat drobné provozovny  – bistra, kavárny, cukrárny, výrobny svačinek, pražírny kávy s ochutnávkou, výrobny a přípravny občerstvení s prodejem, slouží-li k integraci sociálně vyloučených osob nebo osob ohrožených sociálním vyloučením. Ubytovací kapacity financovat nelze.

Odpověď ze dne 16. září 2016

Seminář – výzva č. 43 a 44 – kritérium věcného hodnocení "projekt zohledňuje specifické potřeby cí

Podával jsem projektovou žádost do předchozí výzvy na sociální podnikání, projekt zaměřený na zahradnictví. Nesplnili jsme kritérium věcného hodnocení "projekt zohledňuje specifické potřeby cílových skupin".

Je třeba dostatečně popsat, jak upravíte pracoviště, jak po materiálně -technickém, tak sociálním zázemí, aby bylo zřejmé, že komplexně zohledňujete specifické potřeby vybrané cílové skupiny. Cílové skupiny mohou mít zvláštní požadavky na pracovní dobu, režim pracovního dne, zaškolení. Je nutné popsat typ cílové skupiny a zohlednění jejích potřeb, které vyplývají z jejich specifických potřeb. 

Odpověď ze dne 16. září 2016

Seminář – výzva č. 43 a 44 – zemědělská prvovýroba

Co je to zemědělská prvovýroba?

Za zemědělskou prvovýrobu se považuje výroba zemědělských produktů, pěstování plodin, sklizeň, dojení, chov zvířat před porážkou nebo rybolov, jejichž výsledkem jsou produkty, které po sklizni, sběru, porážce nebo ulovení neprocházejí další operací kromě jednoduchého fyzického opracování.
 
Podle číselníku NACE jsou to tyto ekonomické činnosti:
NACE Kategorie: A Zemědělství, lesnictví, rybářství    
01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a souvis. činnosti    
01.1 Pěstování plodin jiných než trvalých    
01.2 Pěstování trvalých plodin    
01.3 Množení rostlin    
01.4 Živočišná výroba    
01.5 Smíšené hospodářství    
01.6 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti    
01.7 Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti    

Odpověď ze dne 16. září 2016

Seminář – výzva č. 43 a 44 - cílová skupina azylantů

V případě cílové skupiny azylantů je třeba je zaměstnávat ihned na začátku projektu?

V prvním hlášení o udržitelnosti je třeba nahlásit, kolik procent z cílové skupiny příjemce zaměstnává. V podnikatelském plánu je nutné dobře popsat všechny cílové skupiny, se kterými  projekt počítá.

Odpověď ze dne 16. září 2016
  

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 112
Předchozí 1 2 3 4 5 ... Následující
Stránka / 12

Opište text z obrázku:


V případě potřeby nás můžete kontaktovat také na irop@mmr.cz.