Jste zde: Úvodní strana > Otázky a odpovědi > Sociální podnikání

Otázky a odpovědi

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

Sociální podnikání

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 90

Výzva č. 12 - použitý majetek

Je v rámci výzvy č. 12 na Sociální podnikání možné pořizovat již použitý majetek (nebo musí být vždy nový)? Pokud ano, jakým způsobem se poté prokazuje relevantnost ceny majetku?

Nákup použitého zařízení je způsobilým výdajem za předpokladu, že pořizovací cena použitého zařízení je nižší než výdaje na nové obdobné zařízení; zařízení bude oceněno znaleckým posudkem podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů. Znalecký posudek nesmí být starší než 6 měsíců před pořízením technologie. Zároveň platí podmínka, že současný nebo některý z předcházejících vlastníků zařízení neobdržel v posledních pěti letech před registrací žádosti o podporu dotaci z veřejných zdrojů na nákup tohoto zařízení. Nákup použitého zařízení byl  zahrnut do revize specifických pravidel SC 2.2 ve výzvách č. 11 a  12 - odkazy na ně jsou zde http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Tema/Socialni-podnikani. Nové výzvy pro sociální podnikání budou obdobně vyhlášeny v srpnu 2016.

Odpověď ze dne 26. dubna 2016

Výzva č. 12 - vynětí ze zemědělského půdního fondu

Je položka Vynětí ze zemědělského půdního fondu způsobilým výdajem v rámci výzvy č. 12 - Sociální podnikání?

Ve výzvě č. 12 se nejedná o způsobilý výdají.

​Odpověď ze dne 22. března 2016

Další výzva k soc. podnikání

Kdy bude vyhlášena obdoba výzvy IROP č. 12 na sociální podnikání – viz odkaz http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-12-Socialni-podnikani?

Další výzvy pro sociální podnikání ŘO IROP plánuje vyhlásit v srpnu 2016. Více viz harmonogram výzev IROP pro rok 2016 na http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana - nejstahovanější dokumenty.

​Odpověď ze dne 17. března 2016
 

Náklady za pronájem prostorů pro sociální podnik

Je možné využít IROP k hrazení nákladů za pronájem prostorů pro sociální podnik? Pokud ano,co vše je potřeba zařídit, doložit? Případně prosím o radu. Pro sociální podnik Pragulic hledáme nové prostory. Můžeme po městksých částech Prahy žádat zvýhodněný nájem?

Provozní náklady IROP nehradí. Pokud budete zřizovat prostory pro sociální podnik, nelze jej podpořit na území hl. m. Prahy. Na http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Tema/Socialni-podnikani jsou uveřejněna specifická pravidla k 11. a 12. výzvě pro sociální podnikání, kde se dočtete podrobnosti. Příjem žádostí o podporu byl ukončen 7.3. 2016, další výzvu plánuje ŘO IROP vyhlásit v srpnu tohoto roku.

​Odpověď ze dne 17. března 2016

Nově založené s.r.o. - sociální podnikání

Je možné podpořit nově založené sro (recyklace odpadů) a chce zaměstnat osoby z cílových skupin? Jaký je správný postup přihlášení s.r.o. k sociálnímu podnikání?

Principy sociálního podnikání jsou uvedené ve Specifických pravidlech 11. nebo 12. výzvy pro sociální podnikání (příjem žádostí o podporu byl ukončený 7.3. 2016, další výzvu plánuje ŘO IROP vyhlásit v srpnu tohoto roku) na adrese:

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-11-Socialni-podnikani-pro-socialne-vyloucene-lokality

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-12-Socialni-podnikani

Nejpozději se Závěrečnou ZoR projektu všichni příjemci doloží zakládací listinu společnosti se zapracovanými principy sociálního podnikání. 

​Odpověď ze dne 17. března 2016

Náklady za pronájem prostorů pro sociální podnik

Je možné využít IROP k hrazení nákladů za pronájem prostorů pro sociální podnik? Pokud ano,co vše je potřeba zařídit a doložit? Dále prosím o radu. Pro sociální podnik hledáme nové prostory. Můžeme po městských částech Prahy žádat zvýhodněný nájem?

Provozní náklady IROP nehradí. Prostory pro sociální podnik nelze podpořit na území hl. m. Prahy. Na http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Tema/Socialni-podnikani jsou uveřejněny odkazy na 11. a 12. výzvu pro sociální podnikání a specifická pravidla k nim, kde se dočtete podrobnosti. Příjem žádostí o podporu byl ukončen 7.3. 2016, další výzvy plánuje ŘO IROP na srpen tohoto roku.

Odpověď ze dne 17. března 2016

Sociální podnikání - návazná výzva na výzvu č. 11

Kdy se předpokládá otevření další výzvy z IROP na Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality?

Další výzva IROP k Sociálnímu podnikání pro sociálně vyloučené lokality je plánována na srpen 2016.

Odpověď ze dne 24. února 2016

Seminář - výzva č. 11 a 12 - podpora ubytovacích a stravovacích kapacit

V kritériích přijatelnosti nesmějí být podporovány ubytovací a stravovací kapacity. Můžete blíže specifikovat?

Nelze financovat: 
• zemědělskou prvovýrobu;
• komerční turistická zařízení: hotely, botely, motely, penziony, rekreační ubytování, ubytovny (CZ - NACE kód 55 Ubytování);
• restaurace, hospody, pivnice, bary;
• komerční volnočasová zařízení – provozovny heren, kasin a sázkových kanceláří, sportovní, zábavní a rekreační činnosti a činnosti fitcenter;
• lázeňské provozy;
Za zemědělskou prvovýrobu se považuje výroba zemědělských produktů, pěstování plodin, sklizeň, dojení, chov zvířat před porážkou nebo rybolov, jejichž výsledkem jsou produkty, které po sklizni, sběru, porážce nebo ulovení neprocházejí další operací kromě jednoduchého fyzického opracování.

Lze financovat: 
drobné provozovny  – bistra, kavárny, cukrárny, výrobny svačinek, pražírny kávy s ochutnávkou, výrobny a přípravny občerstvení s prodejem, slouží-li k integraci sociálně vyloučených osob nebo osob ohrožených sociálním vyloučením. 

Odpověď ze dne 4. března 2016

Transformace již existujícího podniku na sociální podnik

Již existující podnik  by se chtěl transformovat na sociální podnik. Jak to právně ošetřit v době podání žádosti?

V době podání nemusí být firma sociálním podnikem, ale nejpozději se Závěrečnou zprávou o realizaci projektu příjemce doloží zakládací listinu společnosti se zapracovanými principy sociálního podnikání (netýká se OSVČ, které se k plnění principů sociálního podniku zaváží v podnikatelském plánu). V povinné příloze žádosti o podporu Podnikatelský plán se žadatel zaváže k principům sociálního podnikání, které jsou pro něj závazné po celou dobu realizace projektu a udržitelnosti, která je 5 let od vyplacení poslední částky podpory.

Odpověď ze dne 3. února 2016

Dotace z OPZ a IROP na sociální podnikání

Je možné získat dotace z ESF - OP Zaměstnanost a IROP na soc. podnikání?

Dotaci na sociální podnikání je možné získat z IROP i OP Zaměstnanost. Žadatel vypracuje dva projekty podle podmínek příslušných programů. Projekty nejsou vzájemně podmíněny.

​Odpověď ze dne 3. února 2016

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 90

Opište text z obrázku:


V případě potřeby nás můžete kontaktovat také na irop@mmr.cz.