Jste zde: Úvodní strana > Otázky a odpovědi > Kultura

Otázky a odpovědi

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

Kultura

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 81

​Seminář – výzva č. 52 – výzvy na památky

Je 52. výzva na památky poslední?

V současné době (v říjnu 2016) ŘO IROP neplánuje další výzvu na památky. V případě větších úspor z předložených projektů či po případném zvýšení alokace specifického cíle 3.1 IROP z jiných specifických cílů může být výzva v budoucnu vyhlášena. ŘO IROP vyhlásil výzvy pro integrované projekty: 41. výzva Kulturní dědictví – IPRÚ, 48. výzva Kulturní dědictví – ITI, 55. výzva Kulturní dědictví – CLLD.

Odpověď ze dne 14. října 2016

​Seminář – výzva č. 52 – smlouva o výpůjčce

Nestačí doložit smlouvu o výpůjčce?

Smlouva o výpůjčce nestačí. Pokud žadatel není zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník nebo subjekt s právem hospodaření, doloží nájemní nebo pachtovní smlouvu. Záznam o nájemním vztahu musí být v době podání žádosti o podporu vložen v katastru nemovitostí. 

Odpověď ze dne 14. října 2016

​Seminář – výzva č. 52 - naplnění exponáty u památek

Jaká je doba pro naplnění exponáty u památek?

Cílem projektu ve specifickém cíli 3.1 je obnovená, revitalizovaná památka, která prokáže vyšší návštěvnost. Při ukončení realizace projektu musí být splněny všechny aktivity uvedené v žádosti o podporu a ve studii proveditelnosti. Pokud nelze některou aktivitu splnit, je možné v průběhu realizace projektu a v době udržitelnosti podat žádost o změnu v projektu s odůvodněním.

Odpověď ze dne 14. října 2016

Seminář – výzva č. 52 – funkční oddělenost

Co je to funkční oddělenost?

Je třeba konzultovat na pobočkách CRR http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-irop/,     protože není vždy jednoznačně možné říci, co je funkční oddělitelnosti. Více v kap. 2.7 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce pro 52. výzvu IROP.

Odpověď ze dne 14. října 2016

Seminář – výzva č. 52 – pracovní poměr pro aktivitu osobní náklady projektového týmu

Musí být uzavřen pracovní poměr pro aktivitu osobní náklady projektového týmu?

Ano, více informací je uvedeno ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce pro 52. výzvu IROP, v kap. 2.6 Dokladování způsobilých výdajů.

Odpověď ze dne 14. října 2016

Seminář – výzva č. 52 – vykazování zvýšení návštěvnosti

Kdy musí být vykázáno zvýšení návštěvnosti?

Indikátor Zvýšení návštěvnosti musí být vykázán v první zprávě o udržitelnosti, která následuje po ukončení výpočtového období. Podrobný postup je popsán v příloze č. 3 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce pro 52. výzvu IROP.

Odpověď ze dne 14. října 2016

​Seminář – výzva č. 52 – prokazování návštěvnosti

Jak prokazovat návštěvníky, když nemáme vstupenky?

Způsob doložení návštěvnosti musí být průkazný a kontrolovatelný, lze využít např. prezenční listiny nebo počitadla návštěvníků.

Odpověď ze dne 14. října 2016

​Seminář – výzva č. 52 - žádost o změně

Musíme hlásit žádost o změně, pokud se nám dokumentací pro provedení stavby změní projekt?

Vždy konzultujte s CRR, jestli je třeba změnu hlásit.

Odpověď ze dne 14. října 2016

​Seminář – výzva č. 52 – změna rozpočtu v dokumentaci pro provedení stavby

Pokud se v dokumentaci pro provedení stavby změní rozpočet, je třeba to hlásit CRR?

Zvýšení rozpočtu je nutné v souladu s Podmínkami právního aktu hlásit CRR jako změnu projektu. Není možné zvýšit dotaci v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

Odpověď ze dne 14. října 2016

​Seminář – výzva č. 52 – rezerva při navýšení rozpočtu

Je možné dělat nějakou rezervu, pokud vzroste rozpočet, abychom to dostali zaplaceno?

To není možné.

Odpověď ze dne 14. října 2016

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 81

Opište text z obrázku:


V případě potřeby nás můžete kontaktovat také na irop@mmr.cz.