Jste zde: Úvodní strana > Otázky a odpovědi > Vzdělávání

Otázky a odpovědi

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

Vzdělávání

Zobrazuji otázky 21 až 30 z celkem 119
Předchozí 1 2 3 4 5 ... Následující
Stránka / 12

Seminář - výzva č. 46 a 47 - rozšiřování kapacit kmenových učeben a klesající demografická křivka

Žadatel chce realizovat projekt na rozšiřování kapacit kmenových učeben, ale obává se, že bude klesat demografická křivka?

Ve studii proveditelnosti musí žadatel prokázat potřebnost realizace záměru a musí popsat vývoj počtu obyvatel v obci (spádovém území) s ohledem na pětiletou dobu udržitelnosti. Pokud si je vědom poklesu počtu dětí v obci, je nutné zvážit, zda je plánovaný projekt nutné realizovat, protože hrozí riziko neudržení výsledků projektu v pětiletém období udržitelnosti.

Odpověď ze dne 30. září 2016

Seminář - výzva č. 46 a 47 – modelový příklad poklesu počtu dětí

Žadatel udává modelový příklad, kdy se může větší množství obyvatel z obce odstěhovat a dojde k poklesu počtu dětí?

Pokud z IROP dostane příjemce podporu na novou kmenovou učebnu, po celou dobu udržitelnosti musí tyto prostory fungovat jako kmenové učebny a musí sloužit k účelům projektu, popsaným ve studii proveditelnosti. Pokud hrozí riziko, že dotované učebny nebudou využité nebo nebudou sloužit plánovaným účelům, příjemci hrozí, že vrátí část nebo celou dotaci.  

Odpověď ze dne 30. září 2016

Seminář - výzva č. 46 a 47 - jak budou hodnoceny žádosti

Žadatel se dotazuje, jak budou hodnoceny žádosti?

Jedná se o kolové výzvy a hodnocení žádostí o podporu bude zahájeno po ukončení příjmu žádostí.

Odpověď ze dne 30. září 2016

Seminář - výzva č. 46 a 47 – bude se výzva opakovat

Žadatel se dotazuje, zda se výzva bude opakovat?

Výzvy pro infrastrukturu základních škol jsou v harmonogramu na rok 2017 naplánovány, ale nelze předvídat její alokaci. V případě, že bude ve výzvách z roku 2016 enormní zájem o podporu a budou kvalitní projekty, může ŘO IROP zvýšit alokací výzev z roku 2016 na úkor výzev plánovaných na rok 2017.

Odpověď ze dne 30. září 2016

Seminář - výzva č. 46 a 47 - předčasné uzavření výzvy

Žadatel se dotazuje, zda může dojít k předčasnému uzavření výzvy?

K předčasnému uzavření výzvy nedojde, příjem bude ukončen v plánovaném termínu 14. 2. 2017.

Odpověď ze dne 30. září 2016

Seminář - výzva č. 46 a 47 - možná realizace opravy budov

Žadatel se dotazuje, zda je možné realizovat opravy budov?

Cílem IROP není pouhá oprava školních budov.  Relevantním záměrem jsou např. stavební úpravy vedoucí k technickému zhodnocení majetku. Tyto investice musí být vázány zejména na odborné učebny s vazbou na klíčové kompetence, popřípadě bezbariérovost a další podporované aktivity.

Odpověď ze dne 30. září 2016

Seminář - výzva č. 46 a 47 - poměr investic do staveb a investic do vybavení

Žadatel se dotazuje, zda je nastaven poměr investic do staveb a investic do vybavení?

Poměr není nastaven. 

Odpověď ze dne 30. září 2016

Seminář - výzva č. 46 a 47 – bezbariérovost jako podmínka projektů

Žadatel se dotazuje, zda je podmínkou projektů bezbariérovost?

Bezbariérovost je podmínkou podpory. Učebny, výukové prostory, kabinety a další školní pracoviště, podpořené z IROP, musí být bezbariérově dostupné. Požadavkem je zajištěné bezbariérové toalety a umožnění volného pohybu osob na vozíku od vstupu do budovy po vstup do učebny (výukových prostor, kabinetu) podpořené z IROP.  Škola buď je již nyní bezbariérová a stávající bezbariérovou dostupnost žadatel popíše ve studii proveditelností. Nebo škola není dostatečně bezbariérově řešena a žadatel ve studii proveditelnosti popíše, jak bude bezbariérovost řešena. Stavební úpravy na bezbariérovost jsou způsobilé v hlavní aktivitě. 

Odpověď ze dne 30. září 2016

Seminář - výzva č. 46 a 47 – přesun alokace mezi oběma výzvami

Žadatel se dotazuje, zda je možné přesouvat alokaci mezi výzvami č. 46 a 47 (NE SVL x SVL)?

Přesun alokace není možný. 

Odpověď ze dne 30. září 2016

Seminář - výzva č. 46 a 47 - ex-ante kontrola

Žadatel se dotazuje, co je to ex-ante kontrola?

Jedná se o kontrolu projektu před vydáním právního aktu. Zaměřuje se oblasti, které vyhodnotila analýza rizik ex-ante jako rizikové. Další podrobnosti jsou uvedené v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce v kapitolách 3.6 a 3.7. 

Odpověď ze dne 30. září 2016

Zobrazuji otázky 21 až 30 z celkem 119
Předchozí 1 2 3 4 5 ... Následující
Stránka / 12

Opište text z obrázku:

V případě potřeby nás můžete kontaktovat také na irop@mmr.cz