Jste zde: Úvodní strana > Otázky a odpovědi > Vzdělávání

Otázky a odpovědi

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

Vzdělávání

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 114
Předchozí 1 2 3 4 5 ... Následující
Stránka / 12

Seminář - výzva č. 46 a 47 – zveřejnění místního akčního plánu (MAP) na webu

Žadatel se dotazuje, zda musí být místní akční plán (MAP) zveřejněn na webu?

Schválené místní akční plány (Strategické rámce MAP) jsou zveřejňovány na webu uzemnidimenze.cz poté, co je zpracovatel MAP odevzdá. Rozhodujícím datem pro posouzení souladu žádosti s MAP je datum schválení MAP, nikoliv datum jeho zveřejnění. Nejzazším datem schválení MAP je pro potřeby 46. a 47. výzvy IROP 14. 2. 2017.  

Odpověď ze dne 30. září 2016

Seminář - výzva č. 46 a 47 – řešení bezbariérovosti

Žadatel se dotazuje, zda je možné řešit v rámci IROP pouze bezbariérovost?

Pokud bude samostatnou náplní projektu bezbariérovost, musí být v Strategickém rámci MAP bezbariérovost explicitně uvedena (zaškrtnuta). Pokud bude bezbariérovost řešena v projektu na rozvoj klíčových kompetencí nebo na zvyšování kapacit, bezbariérovost v MAP nemusí být uvedena. 

Odpověď ze dne 30. září 2016

Seminář - výzva č. 46 a 47 – podání projektu v případě, kdy ještě není schválený MAP

Žadatel se dotazuje, zda pokud škola chce podat projekt, a není ještě schválený MAP, musí žadatel dokládat čestné prohlášení?

Žadatel čestné prohlášení ve vztahu k MAP nepřikládá. Žadatel musí vědět, jak se bude jmenovat jeho projektový záměr ve schváleném Strategickém rámci MAP, a tento název musí napsat do žádosti - studie proveditelnosti. Název projektového záměru ve Strategickém rámci MAP nemusí být shodný s názvem projektu v IROP.

Odpověď ze dne 30. září 2016

Seminář - výzva č. 46 a 47 – jiné jméno projektu v MAP a v žádosti o podporu (v MS2014+)

Žadatel se dotazuje, může se projekt jmenovat jinak v MAP a jinak v žádosti o podporu (v MS2014+)?

Názvy mohou být rozdílné. Žadatel vazby projektového záměru, předloženého do IROP, a záměru, uvedeného ve Strategickém rámci MAP, popisuje ve studii proveditelnosti, která je přílohou žádosti o podporu. 

Odpověď ze dne 30. září 2016

Seminář - výzva č. 46 a 47 – v MAP uveden komplexní záměr školy - lze do IROP předložit pouze část z

Žadatel se dotazuje, zda pokud je v MAP uveden komplexní záměr školy, jestli mohou do IROP předložit pouze část záměru?

Tento postup je možný. Zdůvodnění žadatel popíše ve studii proveditelnosti a popíše vazby projektového záměru, předloženého do IROP, a záměru, uvedeného v MAP.

Odpověď ze dne 30. září 2016

Seminář - výzva č. 46 a 47 - jak má škola do Strategického rámce MAP uvádět své záměry

Žadatel se dotazuje, jak má škola do Strategického rámce MAP uvádět své záměry?

Pokud má škola několik záměrů, může je koncipovat do jednoho projektového záměru, nebo k názvu své školy do odrážek (dalších řádků) uvede své dílčí záměry.

Odpověď ze dne 30. září 2016

Seminář - výzva č. 46 a 47 - historie žadatele u neformálního vzdělávání

Žadatel se dotazuje, zda se sleduje u neformálního vzdělávání historie žadatele?

Historie žadatele se nesleduje, důležité je, aby měl žadatel náplň své činnosti uvedenou v zakládacích listinách. 

Odpověď ze dne 30. září 2016

Seminář - výzva č. 46 a 47 - má žádost o podporu podávat zřizovatel školy (obec) či škola sama

Žadatel se dotazuje, zda má žádost o podporu podávat zřizovatel školy (obec) či škola sama?

Možné jsou oba způsoby, záleží na žadateli. Vždy musí být prokázán právní vztah k majetku.

Odpověď ze dne 30. září 2016

Seminář - výzva č. 46 a 47 - kompletní rekonstrukce rozvodů vody a odpadu v budově školy

Žadatel se dotazuje, zda je možné kompletně rekonstruovat rozvody vody a odpadu v budově školy?

 IROP není určen pro sanaci oprav nevyhovujícího stavu budov. Modernizace rozvodů je možná jako součást modernizace odborných učeben s vazbou na klíčové kompetence, nikoliv kompletně pro celou školu. 

Odpověď ze dne 30. září 2016

Seminář - výzva č. 46 a 47 – vybudování bezbariérových WC a následná oprava všech WC ve škole

Žadatel se dotazuje, zda mohou opravit všechny WC ve škole, pokud budou ve škole dělat bezbariérové WC?

Budování bezbariérových WC spadá do hlavní podporované aktivity a jedná se o způsobilý výdaj. Budování dalšího sociálního zázemí je možné ve vazbě na modernizované nebo nově vybudované učebny pro rozvoj klíčových kompetencí či nových kmenových učeben. Nové kmenové učebny lze realizovat pouze ve správních obvodech ORP se sociálně vyloučenou lokalitou podle pravidel výzvy č. 47. Kompletní oprava sociálního zázemí školy není možná.

Odpověď ze dne 30. září 2016

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 114
Předchozí 1 2 3 4 5 ... Následující
Stránka / 12

Opište text z obrázku:

V případě potřeby nás můžete kontaktovat také na irop@mmr.cz