Jste zde: Úvodní strana > ... > Otázky a odpovědi > Zateplování > 16. výzva

Zateplování

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

16. výzva

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 72

IROP a SFRB

Chtěl bych se Vás zeptat na možnosti kombinace dotace z IROP (16. Výzva - Energetické úspory v bytových domech) se zvýhodněným úročením poskytovaným SFRB v rámci svých programů (Program Výstavby, Programy Pro obce). Žadatelem by bylo město a předmětem podpory byl bytový dům určený k celkové rekonstrukci. Je tato kombinace možná a případně za jakých podmínek?

Na jedno opatření nelze čerpat podporu ze dvou veřejných zdrojů, proto jsou možnosti kombinace omezené. Zvýhodněný úvěr je možné využít na financování nezpůsobilých výdajů v 16. výzvě IROP, ale není možné ho využít na předfinancování způsobilých výdajů v 16. výzvě.

Odpověď ze dne 8. dubna 2016

Výměna střešní krytiny - způsobilý výdaj

V případě, že jsou v bytovém domě podstřešní bytové jednotky a bude provedeno zateplení střechy, bude výměna střešní krytiny způsobilým výdajem?

Výměna střešní krytiny je možná v případě, že se střecha nachází na obálce budovy (což je dle Vašeho popisu splněno) a zároveň krytina plní hydroizolační funkci.

Odpověď ze dne 26. února 2016

Lodžie - způsobilý výdaj

Bude zasklení lodžií (namísto zateplení) způsobilým výdajem v IROP?

 Zasklení lodžií není způsobilým výdajem - mezi způsobilé výdaje v 16. výzvě je zařazeno zateplení konstrukcí nebo výměna výplní otvorů nacházejících se na obálce budovy. Způsobilým výdajem by bylo zateplení obvodové zdi nebo výměna okna mezi obytnou místností a lodžií, nikoli zasklení lodžie.

Odpověď ze dne 8. února 2016

Seminář – výzva č. 16 – způsobilé výdaje

Které výdaje jsou způsobilé?

Způsobilé výdaje jsou vynaložené na zateplení obvodových konstrukcí, výměnu výplní otvorů a instalaci technologických systémů. Patří do nich zpracování projektové dokumentace, energetického hodnocení a podkladů pro hodnocení. Výčet způsobilých výdajů je uveden ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce k 16. výzvě IROP v kapitole 2.5, která naleznete na následující webové stránce - http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-16-Energeticke-uspory-v-bytovych-domech 

Odpověď ze dne 18. ledna 2016

Seminář – výzva č. 16 – nárok na podporu

Mám nárok na podporu, pokud bylo výběrové řízení na dodavatele zateplení zahájeno před podáním žádosti o podporu?

Žádosti o podporu na zateplení bytových domů podléhají pravidlům veřejné podpory, podle kterých nelze zahájit výběrové nebo zadávací řízení na dodavatele zateplení nebo instalace tepelného čerpadla, kotle, apod. před podáním žádosti o podporu. Seznam opatření, která lze provést před podáním žádosti, je uveden v příloze č. 4 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce. Naleznete ji na následující webové stránce http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-16-Energeticke-uspory-v-bytovych-domech.

Odpověď ze dne 18. ledna 2016

Seminář – výzva č. 16 - zakázky do 400 000 Kč

Je možné zadávat zakázky do 400 000 Kč přímo?

Zakázky do hodnoty 400 000 Kč lze zadávat přímo. Doporučujeme provést průzkum trhu prostřednictvím veřejně dostupných zdrojů nebo nabídek od několika dodavatelů.

Odpověď ze dne 18. ledna 2016

Seminář – výzva č. 16 – úředně ověřené podpisy

Musí být podpisy na plné moci úředně ověřeny?

Podpisy na plné moci, která je přikládána k žádosti o podporu, nemusejí být úředně ověřené. Doporučený vzor plné moci je přílohou č. 11 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce. Naleznete ji na následující webové stránce http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-16-Energeticke-uspory-v-bytovych-domech

Odpověď ze dne 18. ledna 2016

Seminář – výzva č. 16 – zpracování projektové dokumentace a průkazu energetické náročnosti

Lze v případě zpracování projektové dokumentace a průkazu energetické náročnosti budovy zadat zakázku přímo, pokud vím, že cena bude zhruba 100 000 Kč?

Zakázku je možné zadat přímo. 

Odpověď ze dne 18. ledna 2016

Seminář – výzva č. 16 – příprava výběrového řízení

Co znamená příprava výběrového řízení?

Přípravou výběrového nebo zadávacího řízení se rozumí příprava zadávací dokumentace. Během přípravy lze uveřejnit předběžné oznámení podle § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

Odpověď ze dne 18. ledna 2016

Seminář – výzva č. 16 – zateplení obvodových stěn a úspora emisí skleníkových plynů

Čím přispěje zateplení obvodových stěn k úspoře emisí skleníkových plynů?

Zateplení obvodových stěn přispěje ke snížení potřeby paliva potřebného pro dodání tepelné energie a tedy ke snížení emisí skleníkových plynů.

Odpověď ze dne 18. ledna 2016

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 72

Opište text z obrázku:


V případě potřeby nás můžete kontaktovat také na irop@mmr.cz.