Jste zde: Úvodní strana > ... > Otázky a odpovědi > Zateplování > 16. výzva

Zateplování

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

16. výzva

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 94
Předchozí 1 2 3 4 5 ... Následující
Stránka / 10

IROP a SFRB

Chtěl bych se Vás zeptat na možnosti kombinace dotace z IROP (16. Výzva - Energetické úspory v bytových domech) se zvýhodněným úročením poskytovaným SFRB v rámci svých programů (Program Výstavby, Programy Pro obce). Žadatelem by bylo město a předmětem podpory byl bytový dům určený k celkové rekonstrukci. Je tato kombinace možná a případně za jakých podmínek?

Na jedno opatření nelze čerpat podporu ze dvou veřejných zdrojů, proto jsou možnosti kombinace omezené. Zvýhodněný úvěr je možné využít na financování nezpůsobilých výdajů v 16. výzvě IROP, ale není možné ho využít na předfinancování způsobilých výdajů v 16. výzvě.

Odpověď ze dne 8. dubna 2016

Doba udržitelnosti - vykazování úspor

Jak se budou vykazovat realizované úspory po dobu udržitelnosti, když každý byt má své vytápění (plynový kotel, kamna waf, elektrické přímotopy, elektrokotel)?

Úspory jsou vykazovány prostřednictvím průkazu energetické náročnosti budov.

Odpověď ze dne 3. března 2016

Opravy hydroizolace -způsobilé výdaje

Starší zděný bytový dům má porušenou svislou hydroizolaci, vlhkost vzlíná vzhůru. Bude obnovení této hydroizolace, nutné před zateplováním bytového domu, uznáno jako způsobilý výdaj v programu IROP?

Opravy hydroizolace patří mezi způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu. Na tyto aktivity může být vynaloženo max. 15 % z celkových způsobilých výdajů (resp. částka nad 15 % z celkových způsobilých výdajů je nezpůsobilá a je zcela hrazena z prostředků žadatele).

​Odpověď ze dne 26. února 2016

Výměna střešní krytiny - způsobilý výdaj

V případě, že jsou v bytovém domě podstřešní bytové jednotky a bude provedeno zateplení střechy, bude výměna střešní krytiny způsobilým výdajem?

Výměna střešní krytiny je možná v případě, že se střecha nachází na obálce budovy (což je dle Vašeho popisu splněno) a zároveň krytina plní hydroizolační funkci.

Odpověď ze dne 26. února 2016

Výběr dodavatele

Chtěl jsem se zeptat, zda výběr dodavatele si bude řešit SVJ nebo bude nějaký seznam jako u Zelená úsporám.

Dodavatele je nutné vybrat v rámci výběrového řízení. Pravidla výběrového řízení jsou uvedena v dokumentu "Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020", který je jednou z příloh Obecných pravidel pro žadatele a příjemce a je zveřejněn na webových  stránkách programu v sekci „Dokumenty“.

Odpověď ze dne 24. února 2016

Lodžie - způsobilý výdaj

Bude zasklení lodžií (namísto zateplení) způsobilým výdajem v IROP?

 Zasklení lodžií není způsobilým výdajem - mezi způsobilé výdaje v 16. výzvě je zařazeno zateplení konstrukcí nebo výměna výplní otvorů nacházejících se na obálce budovy. Způsobilým výdajem by bylo zateplení obvodové zdi nebo výměna okna mezi obytnou místností a lodžií, nikoli zasklení lodžie.

Odpověď ze dne 8. února 2016

Platnost průkazu energetické náročnosti budovy

Jakého stáří může být energetický posudek? Dokládá se fotodokumentace?

Akceptovatelný je platný průkaz energetické náročnosti budovy (platnost průkazu je 10 let od zpracování, pokud během té doby nedojde ke změně, např. rekonstrukci, změně vytápění). Energetický posudek není pro podání žádosti o podporu akceptován. Pokud chcete zpracování průkazu nahrnout mezi způsobilé výdaje, musí být vyhotoven po 1.1.2014. V průkazu energetické náročnosti budov (týká se průkazu pro stav před realizací podporovaných opatření) musí být v části „Posouzení vhodnosti doporučených opatření“ uvedena všechna opatření, na která se žádá o podporu, včetně technických parametrů. Je vyžadována fotodokumentace výstupů projektu.

Odpověď ze dne 12. ledna 2016

Společenství vlastníků jednotek

Nemůžeme vytvořit společenství vlastníků, protože v našem bytovém domě jsou pouze 4 byty. Můžeme i přesto, jako majitelé 4 bytů, žádat o dotaci na zateplení našeho bytového domu.

Je nutné založit společenství vlastníků jednotek. Společenství vlastníků jednotek je možné založit, pokud v bytovém domě méně, než 5 bytových jednotek. Se založením musí souhlasit všichni vlastníci bytového domu.

Odpověď ze dne  9. ledna 2016

16. výzva - fyzická osoba nepodnikající

Proč nemůže být žadatelem v 16. Výzvě IROP Zateplování fyzická osoba nepodnikající? Z jakého nařízení to vyplývá?

Pravidlo vyplývá z Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1303/2013,  článek 2, odst. 10.

Odpověď ze dne 15. března 2016

16. výzva - zpětná podpora zateplení

Lze v 16. výzvě IROP podpořit zpětně zateplení bytového domu, které již bylo ukončeno?

Podle výzvy k předkládání žádostí o podporu nesmí být realizace projektu ukončena před podáním žádosti o podporu. Toto pravidlo platí pro všechny výzvy v IROP. Z pravidel pro veřejnou podporu vychází následující podmínky pro podporu bytových domů. Vlastník bytového domu musí nejdříve podat žádost o podporu, pak vybrat dodavatele prací ve výběrovém nebo zadávacím řízení a zahájit stavební práce. Činnosti, které lze zahájit před podáním žádosti o podporu, a které až po podání žádosti, je uveden ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce výzvy č. 16, v příloze č. 4.

Odpověď ze dne 15. března 2016

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 94
Předchozí 1 2 3 4 5 ... Následující
Stránka / 10

Opište text z obrázku:


V případě potřeby nás můžete kontaktovat také na irop@mmr.cz.