Jste zde: Úvodní strana > Tiskové zprávy > Ministryně Šlechtová ukončila sérii ...

Ministryně Šlechtová ukončila sérii seminářů k Integrovanému regionálnímu operačnímu programu

04.05.2015: Série třinácti seminářů k představení Integrovaného regionálního operačního programu, která byla zahájená koncem ledna 2015, dnes skončila v Praze. Poslední seminář pro region Středních Čech uvedla svojí prezentací i ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
„Těší mne hojná účast a zájem ze strany budoucích žadatelů o dotace. Tento rok nebude jednoduchý, a proto je potřeba mít připraveno dostatek kvalitních projektů,“ řekla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
Ministryně Karla Šlechtová během svého úvodního slova přivítala účastníky, kteří přišli ve vysokém počtu přibližně 350 osob, a seznámila je s aktuálním stavem přípravy programového období 2014 - 2020. Zdůraznila snadnější administrativu pro žadatele a příjemce finančních prostředků z operačních programů, elektronizaci agend a zjednodušování pravidel. Dále rovněž informovala o vyjednávání s Evropskou komisí a vyzdvihla přínosy jednotného metodického prostředí. V praxi to znamená, že je stanoven základní rámec pravidel, který je pro všechny řídicí orgány a fondy EU stejný a závazný. Konkrétně pak dochází ke sjednocení terminologie napříč evropskými fondy a snadnější orientace žadatele / příjemce v systému přidělování evropských dotací. Ministryně dala prostor i několika dotazům. 
 
K Integrovanému regionálnímu operačnímu programu přednesl úvodní prezentaci náměstek ministryně pro evropské programy Zdeněk Semorád. Mezi dalšími přednášejícími nechyběl Rostislav Mazal, ředitel řídicího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu, ale také zástupci Magistrátu hl. m. Prahy, Magistrátu města Mladá Boleslav a také zástupce Národní sítě Místních akčních skupin.
 
Seminář hodnotím jako velmi přínosný. Těším se, až budeme moci začít podávat žádosti o dotace,“ uvedla projektová manažerka Statutárního města Kladna, Ilona Binhacková.
 
Největší zájem byl, jako u všech předchozích seminářů, o podrobné informace k podporovaným aktivitám v Integrovaném regionálním operačnímu programu, dále o novinky oproti programovému období 2007-2013 a samozřejmě také o aktuální harmonogram zásadních termínů při schvalování programu a plánovaných výzev.

Mediální galerie