Jste zde: Úvodní strana > Tiskové zprávy > Třinácti seminářů k představení IROP se ...

Třinácti seminářů k představení IROP se zúčastnilo 2 400 osob

11.05.2015: Ministerstvo pro místní rozvoj během měsíce dubna a května uspořádalo poslední čtyři ze třinácti seminářů k představení Integrovaného regionálního operačního programu v jednotlivých krajích. V tomto období byly poskytnuty informace o programu široké veřejnosti v Hradci Králové, Ústí nad Labem, Olomouci a na úplný závěr v Praze.
„Semináře k představení IROP naplnily naše očekávání a přispěly ke zvýšení informovanosti potenciálních žadatelů o dotace. Je velmi potěšující, že během více než tří měsíců, kdy jednotlivé semináře probíhaly, zájem široké i odborné veřejnosti byl stále značný ve všech regionech,“ uvedl Zdeněk Semorád, náměstek pro evropské programy
ministryně pro místní rozvoj.

Přítomni byli vždy seznámeni se základními informacemi o Integrovaném regionálním operačnímu programu, jeho hlavních cílech a strategii realizace. Dále také o jednotlivých prioritních osách a jejich specifických cílech. Velký zájem byl na seminářích o informace k integrovaným nástrojům. Všechny čtyři dubnové semináře spolu s tím pražským, který se konal v květnu za účasti ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové, navštívilo více než 900 účastníků. Dohromady se všech třinácti seminářů zúčastnilo téměř 2 400 osob. Mezi posluchači byli jak zkušení zástupci žadatelů o dotace, tak i naprostí nováčci. Dotazy účastníků se týkaly detailních informací k podporovaným aktivitám Integrovaného regionálního operačního programu, srovnání oproti programovému období 2007 - 2013 a především harmonogramu zásadních termínů ve schvalování programu a datech vyhlášení prvních výzev.

Mediální galerie