Jste zde: Úvodní strana > Silnice

Silnice

Specifický cíl 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

Výzvy

Termín předkládání žádostí o podporu: 20. 3. 2017 - 21. 12. 2018
Téma: Silnice
Termín předkládání žádostí o podporu: 23. 8. 2016 - 31. 10. 2022
Téma: Silnice
Termín předkládání žádostí o podporu: 29. 7. 2016 - 31. 10. 2022
Téma: Silnice
Termín předkládání žádostí o podporu: 21. 9. 2015 - 31. 3. 2017
Téma: Silnice

Dokumenty