Aktuality

04.10.2017: Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 4. října 2017 došlo k vydání aktualizací textu výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce u výzvy č. 42 „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - integrované projekty ITI".

04.10.2017: Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 4. října 2017 došlo k vydání aktualizací textu výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce u výzvy č. 40 „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - integrované projekty IPRÚ".

04.10.2017: Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 4. 10. 2017 byla vydána aktualizace textu výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce u výzvy č. 59 „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání – integrované projekty IPRÚ“.

04.10.2017: Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 4. 10. 2017 byla vydána aktualizace textu výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce u výzvy č. 58 „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání – integrované projekty ITI“.

03.10.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 3. 10. 2017 byla vydána revize 69. výzvy IROP „Integrovaný záchranný systém – integrované projekty CLLD“.