Aktuality

07.08.2017: Dne 27. 7. 2017 byl ukončen příjem žádostí o podporu v rámci výzvy č. 49 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II. Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

02.08.2017: Pozvánka na seminář ŘO IROP ke specifickému cíli 4.1 v Praze ve středu 23. srpna 2017.

02.08.2017: Pozvánka na seminář pro žadatele k 75. výzvě „Deinstitucionalizace psychiatrické péče II“ IROP v Praze v úterý 22.srpna 2017

31.07.2017: Řídící orgán IROP vydává dne 31. 7. 2017 Přehled stavu žádostí o podporu ve 39. výzvě IROP „Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách“.

27.07.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 27. července 2017 byla vydána revize 61. výzvy IROP „Sociální infrastruktura – Integrované projekty IPRÚ“.