Aktuality

02.06.2017: Řídicí orgán IROP vydává aktualizovaná Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, verze 1.9.

29.05.2017: Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci výzvy IROP na podporu deinstitucionalizace psychiatrické péče

29.05.2017: Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci výzev „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol“ a „„Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL)“.

25.05.2017: Integrovaný regionální operační program (IROP) má již 1 811 schválených projektů za více než 30,7 mld. korun, kterým je postupně vydáváno rozhodnutí o poskytnutí dotace. Ministerstvo pro místní rozvoj se aktivně ...

23.05.2017: Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci specifických pravidel výzev „Rozvoj sociálních služeb" a „Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách“