Aktuality

09.05.2017: Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci výzvy č. 19 z oblasti integrovaného záchranného systému.

05.05.2017: Seminář pro žadatele k revizi 10. výzvy IROP „Kybernetická bezpečnost“ se koná v Praze v úterý 16. května 2017.

02.05.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu zaměřenou na podporu výstavby a rekonstrukce polyfunkčních komunitních center. Pro žadatele je připraveno 140 milionů korun z prostředků EU. Termín podání žádosti je od ...

28.04.2017: Seminář pro žadatele k 74. výzvě „Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center" IROP se koná v Praze ve středu 10. května 2017.