Aktuality

04.07.2017: Pozvánka na seminář pro zástupce MAS ke specifickému cíli 4.1 v Praze v pondělí 24. červenec 2017.

03.07.2017: Řídící orgán IROP vydává dne 3. 7. 2017 aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 74. výzvy IROP „Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center“ v rámci specifického cíle 2.1 „Zvýšení kvality ...

03.07.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje další výzvu na podporu zřizování nových či rekonstrukci stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, tzn. Centra duševního zdraví, stacionářů se zaměřením na ...

30.06.2017: ŘO IROP zveřejnil doporučující dokument k prokázání a kontrole naplnění standardu konektivity ve výzvách IROP (infrastruktura základních a středních škol)

26.06.2017: Kvalita života pacientů se významně zlepší. A to díky novým moderním přístrojům na specializovaných pracovištích, jež budou financovány z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), který spravuje ...